Actituds per a un temps nou

«Involucreu-vos en un projecte que sigui més gran que vosaltres i dediqueu-li la vida.»
Mark Stevenson