Jornada de Bones Pràctiques

Les Jornades de Bones Pràctiques tenen com a finalitat la posada en comú dels projectes emprenedors implantats en els centres educatius que han participant al programa de formació i acompanyament Educar El Talent Emprenedor. Aquestes trobades serveixen per exposar i compartir les experiències emprenedores dutes a terme en diferents nivells educatius i tipologies d'escoles, amb realitats i vivències molt diverses. A través de les ponències i presentacions programades, així com dels panells explicatius dels projectes treballats a l'aula, s’analitzen les claus del desenvolupament de projectes d'emprenedoria eficaços i generadors d'una millora profunda en les capacitats emprenedores dels alumnes i descobrim on estan aquests criteris fonamentals a tenir en compte. Aquest intercanvi de bones pràctiques didàctiques en emprenedoria permet compartir reflexions i experiències per a créixer i millorar com a docents.

OBJECTIUS 

  • Conèixer les claus de com s'ha d'afrontar l'educació emprenedora.
  • Compartir les experiències d'èxit que s'han realitzat en centres educatius participants a la formació Educar el Talent Emprenedor
  • Reflexionar sobre les claus d'èxit dels projectes presenta