Formació «Com s'educa el talent emprenedor» a Càceres

Aquest programa, dirigit a docents, ofereix les claus per entrenar la competència emprenedora en el currículum ordinari, així com l’acompanyament en el disseny i la implantació de projectes als centres educatius.

Què és el talent emprenedor? Es pot aprendre a emprendre? En aquest programa de formació oferim als professors les claus per entrenar la competència emprenedora a l'aula i els acompanyem en el disseny i la implantació dels projectes en els mateixos centres educatius.

Aquesta formació s'adreça a mestres i professors d'educació infantil, primària, secundària, formació professional i batxillerat que puguin transmetre i encapçalar projectes d’emprenedoria en els seus centres educatius. També a directors de centres i els seus equips, perquè coneguin l’abast del programa i les claus per implantar-lo en els seus centres.

INFORMACIÓ D'INTERÈS

Horari:
La formació, de 20 hores lectives, tindrà lloc del 22 al 25 de gener i el 7 de febrer de 2018, de les 17h a les 21h.

Seu:
Centre de Recursos del Professorat (CRP) 
Carrer Gómez Becerra, 6, 10001
Càceres

Inscripcions:
Les inscripcions són gratuïtes i s'han de formalitzar a traves del formulari següent:
 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

 
Suport i reconeixement:
El Programa de formació compta amb el suport del Servei d'Innovació i Formació del professorat de la Conselleria d'Educació i Ocupació de la Junta d'Extremadura i amb el reconeixement d'activitats de formació permanent del professorat de la Conselleria d'Educació i Ocupació de la Junta d'Extremadura. 

Informació addicional