Com veiem el món

«Que cada alumne sigui capaç de ser crític i de posar en pràctica els seus valors davant d’una decisió de la seva vida.»
Júlia Callejón i Eva Arnall