El Programa

El talent emprenedor és fruit de totes les capacitats i habilitats que durant la infantesa i l’adolescència entrenem en els diferents entorns educatius, des de l’escola i la família fins als espais de lleure o els mitjans de comunicació.

És el talent que permetrà als infants i als joves afrontar la vida amb energia, responsabilitat, capacitat de lideratge i treball en equip, creativitat, valentia i eficàcia. Els portarà a escollir la seva professió i a viure la seva feina com una força transformadora de la societat, però també a dissenyar la seva vida personal amb la fortalesa necessària per aprendre dels fracassos, amb saviesa per gaudir dels èxits, i amb la llibertat que necessiten per escollir allò que volen ser.

Tot això no resulta gens fàcil. El món canvia molt de pressa. L’educació es mou. Les aules d’arreu del món es transformen. Els professors busquen contínuament noves maneres de despertar la passió per l’aprenentatge en la ment dels alumnes. No ens volem quedar enrere. Busquem l’experiència dels millors mentre, alhora, compartim amb orgull els èxits dels nostres alumnes.

EDUCAR EL TALENT EMPRENEDOR

El propòsit del nostre programa és incidir en els docents, per ser els actors principals del sistema. Els oferim eines per a la transmissió del canvi en el sistema educatiu i provoquem espais per a la construcció de comunitat vocacionada pel canvi i la transformació.

El programa consta d’un curs de formació básica anomenat “Educar el Talento Emprendedor” i un altre de formació avançada, “Pedagogías ágiles para el emprendimiento”, i té com a repte introduir la competència d’aprendre a emprendre en la pràctica ordinària dels docents a través de la formació i de la implementació i avaluació de projectes curriculars en els quals l’emprenedoria sigui un factor fonamental i, així, anar promovent autèntiques escoles emprenedores.

foto-web-ete.jpg 

L’ensenyament per competències és un instrument idoni per entrenar i desenvolupar de manera sistemàtica totes aquestes habilitats en la persona, i pel que fa a la competènca d'aprendre a emprendre, descansa sobre quatre eixos:

 

DESENVOLUPAMENT DE
L'AUTONOMIA PERSONAL

CAPACITAT DE LIDERATGE
I TREBALL EN EQUIP

CAPACITAT D'INNOVACIÓ
I PLANIFICACIÓ

GESTIÓ EFICAÇ
DE TOT TIPUS DE RECURSOS

El talent emprenedor inclou valors personals com ara la creativitat, la disposició positiva per a la innovació i el canvi, la confiança en un mateix, la motivació per a l’èxit, el lideratge, l’acceptació del fracàs com a font d’experiència i les actituds de cooperació i de treball en equip. Alhora, incorpora el gust per la feina ben feta, l’obtenció de resultats i l’eficàcia en l’activitat, la planificació dels projectes i la constància i el saber fer que es requereixen per completar-los i implementar-los amb èxit, aprenent a introduir els canvis necessaris per millorar la propera vegada.

El programa Educar el Talent Emprenedor ofereix:

 

〉〉 Formació i acompanyament
〉〉 Espais de trobada per aprendre, compartir, celebrar i dissenyar el millor futur possible per a les nostres institucions educatives
〉〉 Conèixer les tendències mundials en emprenedoria educativa i promoure la construcció d’una xarxa d’educadors i centres compromesos amb l’emprenedoria i el canvi educatiu 
〉〉 Premiar a la Millor Escola Emprenedora 
〉〉 Compartir per avançar 
〉〉  Formació general en l’aprenentatge basat en projectes i el seu posterior acompanyament presencial i online durant 6 mesos