Destinataris

Mestres i professors d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i formació professional, i líders de projectes en actiu que hagin participat en alguna de les formacions inicials, trobades o jornades de la Fundació Princesa de Girona o que s’hagin format en educació emprenedora a través d’altres institucions. L’oferta està adreçada tant a centres públics com a centres privats i concertats.
També s’orienta a directors de centres i als seus equips, perquè coneguin l’abast del programa i les claus per implantar als seus centres els coneixements i experiències adquirits en les Expedicions.