Jornada de Girona: Com s'Educa el Talent Emprenedor

Com s'Educa el Talent Emprenedor
30 de juny del 2017
Auditori Palau de Congressos de Girona, de 9:00 a 17:30 hores

El talent emprenedor és fruit de totes les capacitats i habilitats que durant la infantesa i l’adolescència entrenem en els diferents entorns educatius, des de l’escola i la família fins als espais de lleure o els mitjans de comunicació. És el talent que permetrà als infants i als joves afrontar la vida amb energia, responsabilitat, capacitat de lideratge i treball en equip, creativitat, valentia i eficàcia. Els portarà a escollir la seva professió i a viure la seva feina com una força transformadora de la societat, però també a dissenyar la seva vida personal amb la fortalesa necessària per aprendre dels fracassos, amb saviesa per gaudir dels èxits, i amb la llibertat que necessiten per escollir allò que volen ser.

Guiada per aquest convenciment, la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) impulsa, des del 2012, el programa Educar el talent emprenedor, que té com a repte principal introduir la competència d’aprendre a emprendre en la pràctica ordinària dels docents. El nostre propòsit és oferir-los formació, acompanyament i espais de trobada per aprendre, compartir, celebrar i dissenyar el millor futur possible per a les nostres institucions educatives.

L’ensenyament per competències és un instrument idoni per entrenar i desenvolupar de manera sistemàtica totes aquestes habilitats en la persona, i pel que fa a la competència d’aprendre a emprendre, descansa sobre quatre eixos: el desenvolupament de l’autonomia personal; la capacitat de lideratge i treball en equip; la capacitat d’innovació; i la planificació i gestió eficaç de tot tipus de recursos.

El talent emprenedor inclou valors personals com ara la creativitat, la disposició positiva per a la innovació i el canvi, la confiança en un mateix, la motivació per a l’èxit, el lideratge, l’acceptació del fracàs com a font d’experiència i les actituds de cooperació i de treball en equip. Alhora, incorpora el gust per la feina ben feta, l’obtenció de resultats i l’eficàcia en l’activitat, la planificació dels projectes i la constància i el saber fer que calen per completar-los i implementar-los amb èxit, aprenent a introduir els canvis necessaris per millorar la propera vegada.

El 30 de juny, coincidint amb la cerimònia de lliurament dels Premis Fundació Princesa de Girona, tindrà lloc la IV Jornada de Girona, que permetrà conèixer les tendències mundials en emprenedoria educativa, reunir els líders espanyols en la matèria i promoure la construcció d’una xarxa d’educadors i centres compromesos amb l’emprenedoria i el canvi educatiu.

En aquest sentit, participaran en la Jornada més de 600 docents, equips directius i líders d’educació de tot el país que han contribuït a crear les més de 300 experiències d’educació emprenedora. Alhora, l’acte oferirà un marc idoni de reflexió profunda sobre el lloc que l’educació emprenedora ocupa en un nou model d’aprenentatge intel·ligent.

 

INSCRIU-TE!