Reconeixement de la Jornada

Si es necessita un certificat d'assistència de la IV Jornada de Girona «Com s'educa el talent emprenedor» aquest es podrà sol·licitar a la taula d'informació de la Fundació Princesa de Girona que estarà ubicada en el hall de l'Auditori.

La IV Jornada de Girona «Com s'educa el talent emprenedor» és una formació permanent del docent reconeguda pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.