LOS JARDINES SON DE TODOS

 

discovery-01-ramificate.jpg

 

CENTRE: CEE Luis Pastor
LOCALITAT: Motril (Granada)
TIPUS DE CENTRE: privat
NIVELLS IMPLICATS: alumnes d’EBE i 6è de primària

DESCRIPCIÓ
El Departament de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Motril ha assignat diversos espais a la localitat per a la creació de noves zones enjardinades. Els encarregats de dur a terme aquesta iniciativa són els alumnes dels centres educatius de Motril. El projecte es va publicar a la Guía municipal de actividades escolares, i multitud de centres es van sumar a la proposta: dur a terme jornades de convivència i trobades d’activitats de cultiu, en equip, amb professors i alumnes de diferents centres, i fer tres campanyes anuals de plantació interactiva prèviament programades a la guia.