60 docents aposten per les pedagogies àgils en un seminari pioner a Girona

17/11/2016

La metodologia que han desplegat Carmen Pellicer i Maria Batet per desenvolupar amb l’equip de la FPdGi les “pedagogies àgils de l’emprenedoria” és pionera en la formació de formadors, y prové de les tècniques de gestió d’equips y projectes del món del management adaptades a les aules.

Les Pedagogies Àgils de l’Emprenedoria (PAE) són una formació pionera a l’estat espanyol, que s’estrena avui a Girona, i que tindrà continuïtat en unes sessions de formació avançada a set comunitats autònomes: la Comunitat Valenciana, Madrid, Castella-Lleó, Cantàbria, Les Canàries, Extremadura i Catalunya. Les PAE estan dissenyades per a aqueslls mestres, professors i gestors de centres educatius, que ja van participar en la primera fasde de formació inicial. Andalusia, Castella-La Manxa, Galícia, Balears i La Rioja són les comunitats autònomes que acullen sessions de formació inicial aquest curs.

Amb aquestes formacions, la FPdGi espera formar 1.500 docents, que compartiran competències emprenedores amb més de 40.000 alumnes, mostrant les seves experiències en més de 140 projectes d’emprenedoria educativa.

Les PAE se sustenta en 5 fonaments adaptats de les metodologies àgils empresarials i cerca l’assoliment d’aquests objectius pedagògics:

  1. Una pedagogia que ensenyi a viure en entorns canviants.
  2. Una pedagogia que utilitzi una planificació adaptativa.
  3. Una pedagogia que parteixi de la confiança en les habilitats dels alumnes quan treballen en equip.
  4. Una pedagogia que ensenyi als equips a autoorganitzar-se i autogestionar-se.
  5. Una pedagogia que aprengui de l’error.
  6. Una pedagogia que aprengui del procés de crear projectes.
  7. Una pedagogia que promogui la cultura de la millora constant.
  8. Una pedagogia que utilitzi el pensament visual i de disseny d’una forma sistemàtica.
  9. Una pedagogia en què l’emoció sigui la base.
  10. Una pedagogia que parteixi de la confiança, la col·laboració i l’eficàcia.

Es tracta, en definitiva, d’una metodologia basada en el treball en equip per resoldre problemes i construir projectes. Aposta per la creativitat, la prova, l’adaptació i la millora constant.