Descobrint les escoles més innovadores en l'Expedició Pedagògica

12/04/2018

Més de 30 docents participen en aquesta aventura educativa que en la seva segona edició ha visitat diferents centres del País Basc

Hi ha una escola al País Basc on les classes de química i biologia es treballen a la cuina on hi ha instal·lat un laboratori. A pocs quilòmetres de distància, un grup d'alumnes aprèn de forma autònoma ajudat per les noves tecnologies. A Mondragón, els universitaris d'un grau creen la seva pròpia empresa des del minut zero. Aquestes són algunes de les experiències en educació innovadora que han descobert els docents que aquesta setmana han participat en la segona Expedició Pedagògica organitzada per la Fundació Princesa de Girona en el marc del programa «Educar el talent emprendedor» CONSULTA LA GALERIA DE FOTOGRAFIES 

Més de 30 docents de diferents comunitats autònomes han participat en aquesta aventura educativa i han omplert la seva motxilla de noves eines per fomentar la competència emprenedora entre els seus alumnes. "Teníem moltes ganes de presentar el nostre programa al País Basc", comentava la directora general de la FPdGi, Mònica Margarit, durant la presentació de l'Expedició Pedagògica que a més de visites a centres educatius ha organitzat diferents tallers. Un d'ells, dinamitzat per Carmen Pellicer i Maria Batet, de la Fundació Trilema -partner científic del programa "Educar el talent emprenedor" - que va introduir als participants en la tècnica del "Visual Thinking". Els docents també han treballat dinàmiques enfocades a entrenar l'aprenentatge basat en projectes.

Durant aquesta aventura pedagògica, els docents també han tingut l'oportunitat de conèixer a Hèctor Colunga, Premi FPdGi Social 2015 i director de Mar de Niebla - una entitat sense ànim de lucre que va néixer el 2004 a Gijón amb la intenció principal de generar projectes d'interès social-. Colunga, que va destacar el paper que ha exercit l'educació en la seva trajectòria emprenedora, va recordar els inicis de Mar de Niebla. "El projecte va néixer de la il·lusió de cinc persones". 14 anys després, Mar de Niebla engloba 100 persones que atenen 2.500 usuaris cada setmana. Colunga va animar els assistents a no deixar de somiar per aconseguir els seus objectius. "Per transformar el món cal saber, voler i poder. Cal que es donin aquestes tres premisses", va explicar Colunga que ha afegit que a l'hora d'impulsar un projecte hem de treure la mirada dels resultats i posar-la en els recursos.

Les visites
L'Expedició Pedagògica al País Basc ha visitat els següents centres:

Arizmendi Ikastola
Arizmendi Ikastola és una cooperativa integral i l'escola més gran del País Basc. La seva oferta educativa abraça dels 0 als 21 anys i formació permanent (educació infantil, primària, secundària, batxillerat, formació professional i formació no reglada) i té dotze centres distribuïts en tres localitats de la província de Guipúscoa. L'objectiu d'Arizmendi Ikastola és ajudar a desenvolupar persones cooperatives i bascoparlants que sàpiguen respondre i responguin a les situacions de la vida.
http://www.arizmendi.eus/es/

Carmelitas Sagrado Corazón
Centre educatiu Vedruna, catòlic, d’iniciativa social i concertat. Situat al centre de Vitòria està reconegut a escala internacional per la seva pedagogia i metodologia innovadores. L’oferta educativa abraça tots els nivells d’educació infantil, educació primària, ESO i batxillerat i així com el cicle formatiu de tècnic superior en educació infantil. Té com a finalitat l’educació integral de cadascun dels seus alumnes, una educació personalitzada que desenvolupi al màxim les seves capacitats i competències treballant les intel·ligències múltiples.
http://www.sagradocorazoncarmelitas.com

Universidad de Mondragón - Campus Bilbao BBF
Universitat cooperativa pertanyent a la Corporación Mondragón, amb una clara vocació humanista i compromesa amb l’entorn, la nostra societat i el nostre temps. El seu model formatiu es basa en un sistema de relacions que, prenent l'educació com a eix, el sistema educatiu, busca la implicació d'empreses i institucions de la comarca per garantir l'accessibilitat social, la compaginació de l'estudi i el treball, el desenvolupament de la investigació i la prestació de formació contínua. La Universidad de Mondragón imparteix el grau en lideratge emprenedor i innovació.
https://www.mondragon.edu/es/inicio

Lourdesko Ama
Aquesta cooperativa de treballadors ofereix un ensenyament de qualitat, innovador, laic i gratuït, que basa l’educació en el respecte pels drets humans i en la no discriminació per raons de gènere, raça, discapacitat, religió o origen. L’oferta educativa recull els nivells d'educació primària i ESO.
http://lourdeskoama.eus/es

Amara Berri CEIP
Centre públic d’innovació educativa de les etapes d’educació infantil i primària. La investigació, l'experimentació i la innovació són una característica del sistema Amara Berri, que prioritza la coherència entre la intencionalitat, la plasmació pràctica i les estructures organitzatives i de formació del centre. Desenvolupa el marc teòric competencial concretant-lo en activitats d’aula que comporten canvis metodològics en la seva pràctica educativa i organitzativa. Aquests canvis generen nous rols i maneres de fer entre els elements que formen la comunitat educativa.
http://amaraberri.org/topics/intro/

TKNIKA - Centre d'investigació de formació professional
Tknika és un centre impulsat per la Viceconselleria de Formació Professional del Departament d’Educació del Govern basc. A través del treball en xarxa i amb la implicació del professorat de formació professional, aquest centre, que té com a referents els models més avançats del món, desenvolupa projectes d’innovació relacionats amb els àmbits tecnològics, formatius i de gestió.
https://www.tknika.eus/quienes-somos/

Colegio Vizcaya (societat cooperativa d'ensenyament)
Cooperativa aconfessional i respectuosa amb totes les creences religioses. Té com a objectiu resoldre cooperativament l’educació dels fills associats a través dels seus propis centres docents i els que pugui constituir en el futur, descartant tota idea de lucr, i d’acord amb el projecte educatiu aprovat per la comunitat escolar. El projecte del centre defensa que la persona és una realitat oberta i irrepetible que es fa a si mateixa en relació amb el seu entorn i té una visió del món com un projecte en el qual la persona es realitza descobrint-lo, interrelacionant-s'hi i recreant-lo.
http://www.colegiovizcaya.net

Begoñazpi Ikastola
Centre d’educació bascoparlant que usa l’eusquera biscaí com a llengua vehicular. Promogut per la Diòcesi de Bilbao, per tal de transmetre el missatge de Jesús de Natzaret, ofereix una educació integral, de qualitat, innovadora i plurilingüe al servei de l’alumnat i les seves famílies. El pla educatiu se centra an capacitar l’alumne per al desenvolupament ple, integral i harmònic de la seva personalitat, mitjançant una formació personalitzada i una pedagogia adequada de la llibertat, a fi que es realitzi en tots els àmbits de la vida personal, familiar, social i professional; el propòsit és desenvolupar en equilibri tant en les seves capacitats intel·lectuals i les tècniques de treball com la formació científica i humanística, valorant i impulsant especialment les iniciatives i el camp de la creativitat.
http://www.begonazpi.org

En aquesta aventura pedagògica, els docents també han conegut el programa: 

STARTinnova
Programa pedagògic adreçat a centres educatius de batxillerat i formació professional, per al desenvolupament de l'esperit emprenedor en joves de 16-17 anys. Dissenyat fa 6 anys per El Diario Vasco per a centres de Guipúscoa, avui present a 6 comunitats autònomes.
http://www.startinnova.com/
A càrrec d'Iñigo Kortabiarte, director de Desenvolupament i Innovació de El Diario Vasco.

Aquesta ha estat la segona Expedició Pedagògica que organitza la Fundació Princesa de Girona.Andalusia va acollir la primera edició d'aquest projecte que s'adreça a mestres i professors d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i formació professional, i líders de projectes en actiu que hagin participat en alguna de les formacions inicials, trobades o jornades de la Fundació princesa de Girona o que s'hagin format en educació emprenedora a través d'altres institucions. L'oferta està dirigida tant a centres públics com a centres privats i concertats.

També s'orienta a directors de centres i als seus equips, perquè coneguin l'abast del programa i les claus per implantar en els seus centres els coneixements i experiències adquirits en les Expedicions.