El seminari de Pedagogies Àgils arribarà a Múrcia el 18 d'abril

19/03/2018

Aquesta formació gratuïta dirigida als docents ofereix noves eines per introduir la competència "d'aprendre a emprendre" en la pràctica ordinària dels centres educatius

El seminari de Pedagogies Àgils per a l'Emprenedoria arribarà a Múrcia el 18 d'abril. Les inscripcions són gratuïtes i es poden realitzar AQUÍ. Aquesta formació es dirigeix a docents en actiu que hagin participat en alguna de les formacions inicials, trobades o jornades de la Fundació Princesa de Girona o que s'hagin format en educació emprenedora a través d'altres institucions. El seminari ofereix un ampli ventall d'eines per ajudar els docents a fomentar la competència emprenedora dels seus alumnesajudant-los a ser autònoms, capaços de treballar en equip i d'assumir riscos o de liderar i aportar solucions i propostes de valor singulars.

Aquesta formació, a més, se submergirà en diferents estratègies com l'elevator pitch, el kanban o el design thinking per ajudar els docents a introduir la competència "d'aprendre a emprendre" en la pràctica ordinària dels centres educatius. Aquesta formació forma part del programa «Educar el talent emprenedor» que impulsa la Fundació Princesa de Girona des 2012. La FPdGi compta amb el partner científic Fundació Trilema, que acumula una llarga i prestigiosa trajectòria en el món de l'educació, vinculada a la recerca , la formació permanent, la innovació i la gestió del canvi de centres educatius. Presidida per Carmen Pellicer, la Fundació Trilema aporta al programa seva àmplia experiència així com un equip de formadors de primer nivell.

OBJECTIUS
- Les Pedagogies Àgils per a l'Emprenedoria (PAE) cerquen incorporar els elements més innovadors del nou management a la didàctica de la competència emprenedora.

- Les PAE se sustenta en 5 fonaments adaptats de les metodologies àgils empresarials i busca l'assoliment d'aquests objectius pedagògics:

     - Una pedagogia que ensenyi a viure en entorns canviants.

     - Una pedagogia que utilitzi una planificació adaptativa.

     - Una pedagogia que parteixi de la confiança en les habilitats dels alumnes quan treballen en equip.

     - Una pedagogia que ensenyi als equips a autoorganitzar-se i autogestionar-se.

     - Una pedagogia que aprengui de l'error.

     - Una pedagogia que aprengui del procés de crear projectes.

     - Una pedagogia que promogui la cultura de la millora constant.

     - Una pedagogia que utilitzi el pensament visual i de disseny d'una forma sistemàtica.

     - Una pedagogia en què l'emoció sigui la base.

     - Una pedagogia que parteixi de la confiança, la col·laboració i l'eficàcia.

CONTINGUTS

- Una pedagogia àgil per a l'emprenedoria

- Els perills d'una pedagogia àgil.

- Lideratge àgil.

- Eines per a dur a terme projectes d'emprenedoria amb metodologies àgils:

    - Eines per generar idees.

    - Eines per conèixer als usuaris dels projectes.

    - Eines per crear equips àgils.

    - Eines per crear projectes eficaços.

    - Eines per organitzar els projectes.

    - Eines per gestionar el temps.

    - Eines per fer visibles i compartir els projectes.

    - Eines per mesurar.

- Didàctica dels projectes àgils: Què volem veure en els nostres alumnes? Quins factors ens poden ajudar? Quines dificultats podem trobar? Com avaluarem aquests projectes?

- Recursos i orientacions per al desenvolupament curricular de projectes d'emprenedoria.

- El manifest de la Pedagogia Àgil.