Els professors de Galícia aprenen a educar el talent emprenedor

16/01/2017

Què és el talent emprenedor? Podem aprendre a emprendre? Aquestes són dues de les preguntes que s’han plantejat avui a una vintena de professors de Galícia que ha assistit a la primera de les tres sessions incloses en la formació “Aprendre a emprendre: com educar el talent emprenedor” que s’ha celebrat al Centre Autonòmic de Formació i Innovació de Santiago de Compostel·la amb el suport de la Conselleria d’Educació de Galícia i el desenvolupament pedagògic del projecte de la Fundació Trilema. Amb aquesta formació, els professors han tornat durant unes hores als pupitres per aprendre a incorporar en el currículum dels seus alumnes la competència emprenedora.

L’impuls de la competència emprenedora és precisament el fil conductor del curs on es posa l’accent en no confondre el talent emprenedor amb el talent empresarial. Segons s’explica en l’argumentari del curs, “no tots els alumnes crearan en un futur una empresa. Això no obstant, tots hauran d’emprendre en la seva vida personal i laboral, hauran d’innovar i buscar noves respostes. Per això hauran de tenir un talent emprendre”. En la primera jornada de la formació, els assistents han participat en dinàmiques de grup on han compartit la seva experiència i han aportat idees per no tenir por al canvi, impulsar l’esperit crític o la creativitat personal.

Molt més que teoria

Un cop finalitzin les sessions formatives a Galícia el pròxim 23 de gener, els docents tindran l’oportunitat de posar en pràctica tot el que han après als seus centres educatius on impulsaran un projecte d’emprenedoria que hauran d’avaluar, amb el suport de l’equip formador. El programa, a més, inclou una jornada de bones pràctiques que se celebrarà el 25 de maig on els docents posaran en comú els projectes que han impulsat a les aules.

El programa Educar el Talent Emprenedor persegueix el repte d’introduir la competència d’Aprendre d’Emprendre en la pràctica ordinària dels docents i així configurar autèntiques Escoles Emprenedores en les quals l’emprenedoria sigui un cinquè pilar en l’educació com ja ho són les competències d’Aprendre a Conèixer, Aprendre a Fer, Aprendre a Ser i Aprendre a Conviure. Després de passar per Galícia, la formació que ajuda els professors a aprendre a educar el talent arribarà a Toledo els dies 15 i 16 de febrer. Inscripcions aquí.