La quarta edició del programa ‘Aprendre d’Emprendre’

07/10/2016

El programa de formació per a docents Aprendre a emprendre. Educant el talent emprenedor està immers en els preparatius de la quarta edició. Amb aquesta, el programa haurà recorregut pràcticament tot el territori espanyol i impulsat més de 250 projectes d’emprenedoria des que es va crear. Les seus que visitarà són, per ordre cronològic, Màlaga, Toledo, La Rioja, les Balears i Galícia.

Aquest programa formatiu, promogut per la Fundació Princesa de Girona i impartit per la Fundación Trilema, pretén proporcionar als docents les eines necessàries per entrenar la competència emprenedora a les aules. Per mitjà de metodologies actives, amb un enfocament transversal i a través de totes les àrees curriculars ordinàries (llengües, matemàtiques, ciències, etc.), els docents reben les claus per treballar qualitats com ara la creativitat, la disposició positiva envers la innovació i el canvi o l’acceptació del fracàs, actituds que són indispensables per entrenar la competència emprenedora des de les primeres edats escolars.

El curs consta de tres jornades presencials de formació, una visita als centres per tal d’elaborar i implantar un projecte d’emprenedoria i una jornada autonòmica de bones pràctiques. El programa és gratuït i s’adreça a mestres i professors d’educació infantil, primària, secundària, formació professional i batxillerat així com a líders de projectes i a directors de centres i els seus equips. Tots els interessats es poden inscriure gratuïtament a través de l’adreça electrònica .

A través d’aquesta iniciativa, la Fundació Princesa de Girona i la Fundación Trilema continuen treballant perquè els joves desenvolupin el seu talent emprenedor i sàpiguen afrontar d’una manera positiva i amb iniciativa el seu desenvolupament professional i personal. Des de les dues entitats es valora molt positivament l’impacte de la iniciativa, i es destaca el paper dels docents com a agents clau en la promoció d’una cultura emprenedora entre els joves. De moment ja s’ha aconseguit un veritable canvi en les mentalitats i rutines de les aules en les quals s’ha posat en pràctica el programa.

Es calcula que al llarg de les edicions que s’han celebrat des del 2013 gairebé 600 professionals de l’educació així com membres d’equips directius i de les administracions públiques han rebut aquesta formació, amb la implantació consegüent d’uns 250 projectes d’educació emprenedora.

Les novetats de la quarta edició

En el marc del programa Educar el talent emprenedor, orientat a docents d’infantil, primària, secundària, cicles formatius i batxillerat, ha començat la convocatòria del primer seminari semipresencial de formació avançada «Pedagogies àgils de l’emprenedoria», una formació que sorgeix de les noves formes de gestió de l’emprenedoria i del management. La base de les anomenades pedagogies àgils, i la font d’inspiració d’aquest programa pioner de formació avançada que irromp ara en el panorama educatiu, és una forma de gestió molt més àgil i adaptada a moments de tanta incertesa com l’actual.

La sessió presencial tindrà lloc el 17 de novembre del 2016 a la seu de la FPdGi a Girona, i les inscripcions es poden formalitzar a través de l’enllaç següent: https://ca.fpdgi.org/form/71/perfil/

D’altra banda, es crearà un servei online mitjançant el qual es podran resoldre de manera immediata tots els dubtes que vagin sorgint durant el transcurs del programa i que, alhora, farà un paper de reforç de l’acompanyament. També es llançaran newsletters mensuals d’informació que permetran seguir l’actualitat del programa, i a YouTube es penjaran classes enregistrades sobre temes concrets relacionats amb l’educació emprenedora.

Les entitats impulsores

La Fundació Princesa de Girona concep el suport als joves com una manera de potenciar la capacitat de les noves generacions en la construcció d’una societat millor i més solidària, amb una atenció especial als joves procedents d’entorns més desfavorits. El seu objectiu principal és proporcionar als joves eines que els permetin impulsar la seva trajectòria personal i professional, estimulant la seva capacitat emprenedora i talent així com l’intercanvi de coneixements. La FPdGi centra la seva actuació en quatre línies estratègiques: el foment de l’esperit emprenedor, la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral, la promoció de l’èxit escolar i el desenvolupament del talent i les vocacions.

La Fundación Trilema té una llarga trajectòria en el món de l’educació, vinculada a la recerca, la formació permanent, la innovació i la gestió del canvi en centres educatius. D’ençà del 1998 treballa en múltiples iniciatives de desenvolupament curricular, materials educatius i experiències de formació i innovació docent, amb una mitjana anual de 6.000 hores de formació i intervenció presencial en centres i institucions educatius de tot Espanya. La seva tasca es focalitza en l’aprenentatge com a eix del desenvolupament de tots els aspectes fonamentals de la vida, que ha de ser cuidat perquè tota persona, en qualsevol lloc i condició, pugui assolir la seva plenitud personal i es comprometi a canviar el seu entorn.

TOTES LES SEUS

MÀLAGA (inscripcions tancades)

BALEARS (inscripcions tancades)

LA RIOJA (inscripcions tancades)

GALÍCIA
Informació
Inscripcions

TOLEDO
Informació
Inscripcions