Les pedagogies àgils s'alien amb els docents per fomentar l'educació emprenedora

19/04/2018

Múrcia ha acollit una nova edició del seminari de Pedagogies Àgils per a l'Emprenedoria

Més de 30 docents han tornat aquesta setmana a classe per assistir al seminari de «Pedagogies Àgils per a l'emprenedoria». El Centre de Professors i Recursos de Múrcia ha acollit aquesta formació que forma part del programa «Educar el talent emprenedor» que impulsa la Fundació Princesa de Girona amb l'objectiu d'oferir eines per a la transmissió del canvi en el sistema educatiu.

Durant vuit hores, els assistents han descobert noves eines que els ajudaran a fomentar el talent emprenedor dels seus alumnes. Les noves formes d'economia productiva, el sorgiment de nous llocs de treball o la irrupció de noves formes d'organització del treball fan determinant una competència emprenedora plenament integrada en el currículum. En la mesura que siguin més autònoms, capaços de treballar en equip i d'assumir riscos, de liderar i aportar solucions i propostes de valor singulars, les possibilitats dels nostres joves de incorporar-se al mercat de treball seran més grans, així com les de participar de manera significativa en l'economia productiva del futur, que per definició serà d'alta especialització i valor afegit.

El seminari de Pedagogies Àgils pel Emprenedoria ha ofert als assistents un ampli ventall d'eines de gestió molt comunes en el món de les organitzacions que estan abordant aquest escenari d'incertesa i canvis constants com el "kanban", el "soke test" o el "elevator pitch".