‘Pedagogies Àgils de l’Emprenedoria’, el nou programa de formació avançada

La formació avançada en competència emprenedora per a docents.