Criteris d'avaluació

EXEMPLARITAT (Aquest és un criteri excloent)

  • Inspira. Capacitat per a mobilitzar a altres centres educatius, demostrant permanència en el temps i viabilitat futura.
  • Valors i comportament ètic. Lideratge en pràctiques de compromís ètic i eficiència en l'ús dels recursos, així com capacitat de transformació i d'influència en la societat.

DIFERENCIACIÓ 

  • Missió i actuació. S'enfoca de manera clara i ferma sobre la missió desenvolupant projectes educatius singulars, replicables i sostenibles en el temps, i amb un efecte multiplicador, que potenciïn el talent emprenedor dels seus alumnes a través del foment de l'autonomia, la cooperació i el treball en equip, la creativitat i innovació i el lideratge transformador.

IMPACTE

  • Resultats. Aporta metodologies sostenibles i transformadores adequades als reptes dels seus alumnes, aconseguint a les comunitats en les quals el centre s'integra.
  • Capacitat de mobilitzar. Treballa conjuntament amb altres entitats i agents del territori amb resultats quantificables, públics i contrastats.
  • Focus en els menys afavorits. Adopta plans específics de suport educatiu a infants i joves en risc d'exclusió escolar, sempre orientats a la plena normalització.

EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ

  • Millora contínua. Adopta bones pràctiques avançades de gestió i transparència.
  • Mesura. Es troba compromesa amb la mesura i l'avaluació de l'aprenentatge competencial, especialment del talent emprenedor dels seus alumnes.
  • Transparència. Elabora de forma anual una memòria d'activitats.

RECONEIXEMENT SOCIAL

  • Referència per a altres organitzacions i institucions. Conseqüència de les seves característiques, trets distintius i tasca realitzada.

  Descàrrega Bases FPdGI Premi Escola Emprenedora (format PDF)