El Premi

El Premi Escola Emprenedora serà lliurat d'acord amb les resolucions del jurat designat i serà comunicat de forma convenient.
La concessió quedarà reflectida en una placa que la Fundació Princesa de Girona lliurarà en una visita oficial al centre educatiu.

 Descàrrega Bases FPdGI Premi Escola Emprenedora (format PDF)