Qui pot ser premiat?

  1. Són elegibles els centres educatius radicats a Espanya amb una antiguitat major a 5 anys i degudament autoritzats per exercir la seva tasca docent a Espanya.
  2. Els centres podran ser de titularitat pública o privada i hauran de desenvolupar la seva activitat educativa en una o diverses etapes educatives (infantil, primària, secundària, batxillerat i / o cicles formatius).
  3. Totes les candidatures hauran de ser avalades mitjançant una carta de suport al centre candidat.
  4. Aquests avals, a mode de carta de suport, poden realitzar-los responsables d'organitzacions, entitats i institucions representatives d'Espanya o de qualsevol altre país de la Unió Europea com ajuntaments, consells educatius o altres institucions públiques i privades de reconegut prestigi, així com els patrons de la Fundació Princesa de Girona i els membres del seu Consell Assessor.
  5. Es podrà avalar més d'una candidatura.

 Descàrrega Bases FPdGI Premi Escola Emprenedora (format PDF)