Projectes realitzats

El propòsit del nostre programa ha estat incidir en els docents, per ser els actors principals del sistema. Els hem ofert eines per a la transmissió del canvi en el sistema educatiu i hem provocat espais per a la construcció de comunitat vocacionada pel canvi i la transformació.

El programa ha constat d’un curs de formació básica anomenat «Educar el Talento Emprendedor» i un altre de formació avançada, «Pedagogies àgils per a l'emprenedoria», i ha tingut com a repte introduir la competència d’aprendre a emprendre en la pràctica ordinària dels docents a través de la formació i de la implementació i avaluació de projectes curriculars en els quals l’emprenedoria hagi estat un factor fonamental i, així, anar promovent autèntiques escoles emprenedores.

A més, posem a la teva disposició el quadern de pedagogies àgils per a l'emprenedoria que pots descarregar gratuïtament AQUÍ.

Aquí trobaràs els projectes que any rere any han anat realitzant els professors que s’han format amb nosaltres.