Arrels II

2013-2014 / Cataluña / Humanidades / Secundaria y Bachillerato / Solidaridad

0

¿QUIÉNES SOMOS?

 

La Fundació Privada Escolar Mare de Déu del Claustre integra tres escoles que acullen els nens i nenes de 0 fins a 18 anys: Pàrvum Arrels (0-3 anys), Arrels I (3-12 anys) i Arrels II (12-18 anys)
A l’escola ARRELS, donem especial importància al respecte i la tolerància entre les persones i pretenem fomentar un alumnat actiu dins el moviment social, cultural i empresarial de la nostra ciutat i comarca. Aquests valors es poden resumir en el que nosaltres definim com a Actitud Arrels.

  
360
alumnos implicados
12
Profesores colaboradores

CONEIX, COMPARTEIX I ESTIMA

¿QUÉ HEMOS HECHO?

 
L’objectiu del projecte és que l’alumnat conegui les diferents entitats d’àmbit social que actuen al nostre entorn, comparteixi amb elles diferents activitats i estimi la tasca que realitzen.

¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

 
¿Cuáles son los hilos conductores?
¿Cuáles son los hilos conductores?
• La societat canvia… com participes tu d’aquest canvi?
• On vols estar dins o fora?

 

¿Qué queremos que aprendan?
• Conèixer el funcionament de les deferents entitats socials del municipi. La seva organització interna, tasques que realitzen, com es financen… (Conèixer)
• Conèixer les persones usuàries i treballadores de les diferents entitats per tal de poder compartir experiències amb elles. (Compartir)
• Valorar la tasca social de professionals i voluntaris.

¿Qué queremos que entrenen?
• Desenvolupa actituds de cooperació i solidaritat amb persones i col·lectius que es troben en situacions desfavorides.
• Practica normes cíviques a través de la participació en activitats socials de l’entorn proper.
• Se sent part d’un col·lectiu social i l’estima. (Estimar)

¿QUÉ ACTIVIDADES HAN LLEVADO A CABO?

 
• Presentació i justificació del projecte
• Coneixement de la nostra realitat social
• Full de ruta per equips de treball
• Temps de treball compartit amb les entitats socials
• Presentacions orals per grups als companys
• Pensem propostes: col·laborem activament i desenvolupem projectes emprenedors
• Tancament del projecte davant famílies i entitats col·laboradores

 

¿CÓMO SE HA EVALUADO EL APRENDIZAJE?

 
A banda d’avaluar els aspectes curriculars, el projecte ens dóna l’oportunitat d’avaluar actituds i habilitats competencials com l’autonomia i iniciativa personals.
• Full d’avaluació de les competències bàsiques (material del centre)
• Diana d’autoavaluació individual
• Qüestionari on-line d’avaluació final del projecte

 

¿CÓMO DIBUJAMOS EL FUTURO?

 
• Imaginem futurs ciutadans compromesos amb els canvis socials, empresarials culturals i polítics de la nostra ciutat.
• Imaginem una pedagogia arrels on els projectes d’implicació social formin part de l’aprenentatge natural dels alumnes.