C.C.E.E Luís Pastor

2016 - 2017 | Màlaga |

0

TÍTOL DEL PROJECTE

LOS JARDINES SON DE TODOS

LOCALITAT

Màlaga

NIVELLS IMPLICATS

5è i 6è EP, 1r d' ESO, PFTVAL i EBE (580 alumnes) i 34 professors

DESCRIPCIÓ

Ens posem en contacte amb l'Ajuntament. Li plantegem el nostre repte: Crear consciència col·lectiva sobre la importància de respectar i conservar els jardins i les zones verdes de la ciutat. El Departament de Parcs i Jardins de la localitat ens assigna espais per crear zones enjardinades a la nostra ciutat, sent els nostres alumnes els qui han dut a terme la iniciativa.

Publiquem a la Guia Municipal d'Activitats Escolars el nostre projecte, sumant-se multitud de centres a la nostra proposta: Dur a terme jornades de convivència i trobades d'activitats de cultiu en equip en el nostre viver escolar, amb professors i alumnes dels diferents centres que se sumen a la iniciativa; i realitzar tres campanyes anuals de plantació interactiva en equip, prèviament programades a la Guia.

A partir d'aquí, ens posem mans a la obra amb el viver escolar. El nostre grup d'alumnes comencen a conrear plantes de flor que decoraran posteriorment les zones assignades, convertint-se en equip àgil on la diversitat summa genialitat i conrea valors.

Objectius d'aprenentatge 

Conèixer els beneficis que reporten al benestar físic i emocional la creació i conservació d'espais verds.

Aprendre a conrear plantes ornamentals.

Afermar actituds de respecte cap a l'entorn natural i social.

Assumir responsabilitats.

Conèixer la funció dels diners.

Interactuar com a equip àgil.

Desenvolupar la imaginació per gaudir d'ella.

Adquirir habilitats soci laborals.

Crear hàbits de valentia i decisió per afrontar dificultats i buscar solucions.

Valoració del projecte

La participació massiva al projecte Els Jardins són de tots obre portes a noves iniciatives pel proper curs amb col·laboració amb l'Ajuntament i altres entitats. Com a propostes de millora per al proper curs: promourem la implicació de més centres educatius en el nostre projecte, i dissenyarem i conrearem un nou jardí per a l'ús i per a que dels alumnes més petits del nostre centre en gaudeixin.