Casadoneno

2016 - 2017 | Galicia | Primària | Llengües | Ciències naturals | Ciències socials | Tercera edat

0

TÍTOL DEL PROJECTE

Ponte sus zapatos

LOCALITAT

Santiago de Compostela - Galícia

NIVELLS IMPLICATS

1r Primària (13 alumnes i 6 professors)

DESCRIPCIÓ

''Ponte sus zapatos'' és un projecte intergeneracional que busca destacar la importància de la tercera edat a les nostres vides. Creiem que concienciar als nostres alumnes i al nostre entorn de tot el que aquestes persones ens poden aportar en el nostre dia a dia és fonamental... Per aquest motiu la finalitat d'aquest projecte és experimentar en les nostres pròpies vides la riquesa de les activitats intergeneracionals. El nostre producte final serà la realització d'un vídeo on es reculli tota la experiència viscuda i poguem compartir-la amb tothom perque vegin que aprendre d'una altra manera és possible.

Objectius d'aprenentatge
Llengua castellana
- Efectuar preguntes de forma coherent
- Escriure una carta i presentar en ella les idees expressades a l'aula

Llengua gallega
- Comprendre diferents missatges oferts per diferents canals
- Expressar la seva opinió sobre la informació rebuda
- Mantenir una actitud d'escolta davant les diferents situacions de comunicació

Ciències naturals
- Treballar de forma cooperativa i respectar les normes de convivència per aconseguir un objectiu comú

Ciències socials
- Apreciar els víncles familiars i personals establerts amb les persones de la tercera edat
- Prendre consciència dels canvis històrics i socials
- Aprendre a respectar les normes de convivència en l'àmbit escolar i familiar

Valoració del projecte

El projecte per nosaltres ha estat tota una aventura en la que treballant en equip hem superat molts obstacles per arribar a metes inimaginables quan vam començar el camí. En un futur esperem seguir treballant i formant-nos en aquesta metodologia.