CEIP Alfonso García Chamorro

2016 - 2017 | Màlaga | Medi Ambient | Reciclatge | Creativitat | Emprenedoria

0

TÍTOL DEL PROJECTE

Emprendemos Reciclando (Recycleland)

LOCALITAT

Jaén

NIVELLS IMPLICATS

104 alumnes i tot el professorat

DESCRIPCIÓ

Hem creat una aula de reciclatge al centre, en la qual hem recollit diversos productes de deixalla que han portat alumnes i professors. Amb aquests productes s'han realitzat objectes que el seu principal objectiu ha estat embellir el centre i recollir fons per millorar la biblioteca escolar, amb la venda d'aquests productes.

Objectius d'aprenentatge

Conèixer els beneficis del reciclatge i la seva utilitat per col·laborar amb el medi ambient, com a impacte social i econòmic.
Practicar tècniques d'expressió oral i escrita per a les relacions amb l'entorn i personals amb el grup.
Desenvolupar la creativitat en el procés de creació del producte.
Aplicar conceptes senzills de comptabilitat mitjançant operacions matemàtiques.
Identificar i valorar la importància del treball en equip en una societat democràtica i plural. 

Valoració del projecte

- Hem aconseguit bones pràctiques al centre, donar a conèixer el nostre projecte dins i fora d'ell.

- Hem avançat el treball en equip, companyerisme, compromís, creativitat i autonomia.

- Hem potenciat les relacions intrapersonals i interpersonals.

- S'ha augmentat la participació en tot el centre tant d'alumnat com de professorat.

PROPOSTES DE MILLORA:

- Procurar que l'alumnat sigui constant en la seva participació.

- Intentar que treballin amb cert grau d'autonomia.

- Entendre que les dificultats han de servir per millorar.

- Intentar un seguiment més coordinat i sistematitzat.

- Sol·licitar més formació sobre emprenedoria a nivell de centre.