CEIP Miguel de Cervantes de Argés

2016 - 2017 | Toledo | Primària | Llengua castellana | Educació Física | Educació Artística | Emocions

0

TÍTOL DEL PROJECTE

UNA MIRADA EN TU ESPEJO

LOCALITAT

Toledo

NIVELLS IMPLICATS

1º Primària, 30 alumnes i 3 professors.

DESCRIPCIÓ

Partint d'experiències viscudes a l'aula, els alumnes/as han indagat en els seus sentiments i observat les emocions que es generen en situacions de conflicte de la vida quotidiana en el col·legi. Han aprofundit i transformat aquestes experiències en coneixement, elaborant panells informatius exposats al centre, i han fet presentacions a la resta de cursos.

Objectius d'aprenentatge

- Conèixer les principals emocions i les seves característiques.

- Ser capaç d'identificar els teus sentiments i els de els teus companys.

- Diferenciar les fases que es donen en les relacions personals i com la identificació dels teus sentiments, i els de els altres, afecta al resultat final.

Per treballar aquests objectius, hem dedicat sessions de Llengua Castellana i Literatura, Educació Física i Educació Artística.

Valoració del projecte

Tant l'alumnat com el professorat s'ha implicat i ha gaudit d'aquesta experiència. Ha suposat una injecció d'il·lusió i entusiasme, per la qual cosa pretenem involucrar a més cursos educatius en futurs projectes, almenys un d'anual per nivell. El claustre ha decidit adaptar el projecte als diferents nivells perquè es pugui realitzar el curs que ve.