CEIP Pedro Zamorano Quismondo

2016 - 2017 | Toledo | Primària | Percepció Crítica | Mitjà informatiu

TÍTOL DEL PROJECTE

EL TIRÓN DE OREJAS

LOCALITAT

Toledo

NIVELLS IMPLICATS

4º d'Educació Primària, 20 alumnes i 1 professor.

DESCRIPCIÓ

Comprovem les dificultats de percepció crítica dels alumnes sobre problemes d'índole social i, amb la finalitat de propiciar un espai en el qual potenciar aquesta capacitat, se'ls va proposar la possibilitat de realitzar un mitjà informatiu en el qual es tractessin notícies d'aquest camp. En primer lloc, es tractava d'investigar, discriminar, seleccionar, redactar i comunicar les notícies que, sota la seva proposta i amb el vistiplau del tutor, serien part de l'activitat final a realitzar: un informatiu.

El pas posterior i definitiu ha estat l'enregistrament i edició, tant per part de l'alumnat com del tutor, del material recopilat en l'informatiu. Els enregistraments han tingut lloc tant a l'aula com en alguns dels llocs als quals les notícies feien referència, en forma de “connexions en directe”.

Objectius d'aprenentatge

L'objectiu principal ha estat la creació de ments crítiques capaces de discriminar i sensibilitzar-se amb l'actualitat social del seu entorn més proper i del món en general.

Potenciar la capacitat d'expressió oral i escrita dels alumnes.

Fomentar l'ús de les TIC i els processos de recerca i indagació amb eines digitals.

Propiciar experiències que ofereixin als alumnes l'oportunitat de consolidar la seva autonomia en la reflexió i el treball, ampliant les activitats cooperatives i col·laborant amb el desenvolupament integral dels alumnes.

Valoració del projecte

Aquest projecte s'emmarca dins d'un nivell encara incipient. De cara a projectes posteriors es plantegen millores encaminades a:

Millorar el plantejament dels objectius i el seu coneixement.

Millorar l'organització espai-temporal per ajustar el projecte a temps més concrets.

Utilitzar eines d'avaluació més complexes i perfeccionar de manera general el procés de valoració de les capacitats desenvolupades per l'alumnat.

En general, ser més exacte amb la formulació, plantejament, desenvolupament i avaluació del projecte.