CEIP Villa Patro - Lardero

2016 - 2017 | La Rioja | Primària | Ciències | Llengua | Matemàtiques | Art | Medi Ambient | Hort

TÍTOL DEL PROJECTE

“¡Queremos un huerto!”

LOCALITAT

La Rioja

NIVELLS IMPLICATS

1r i 2n de Primària, 62 nens/es i 4 professors.

DESCRIPCIÓ

En cada curs s'ha plantejat una activitat inicial (un repte) per despertar l'interès de l'alumnat. A partir d'aquest punt, s'ha dialogat en assemblees en castellà i en anglès; i s'ha comentat el que sabien sobre el regne de les plantes, la qual cosa volien saber i quines activitats realitzar per poder contestar a les preguntes: Com podem millorar el nostre entorn escolar de manera ecològica? Com podem utilitzar els recursos del medi ambient de manera sostenible? Totes aquestes activitats han suposat l'inici del nostre hort escolar.

Objectius d'aprenentatge

Els objectius curriculars que s'han abordat són els reflectits en el currículum educatiu a les àrees de Ciències Socials, Naturals, Llengua, Matemàtiques i Art.

Valoració del projecte

Tant l'alcalde com la directora ens han donat el seu permís per dur a terme l'hort escolar. L'alcalde va venir al centre i els alumne/as van preparar una exposició i un mini-projecte amb les dades relatives a l'hort que volem. Tot l'alumnat està molt content i ja estem pensant com començar a realitzar-lo pel curs que ve (sistema de reg, etc).