Col·legi Amor Misericordioso – COAMI Alfaro

2016 - 2017 | La Rioja | ESO | Empresa | Canal TV | Innovació

0

TÍTOL DEL PROJECTE

TV COAMI INNOVA

LOCALITAT

La Rioja

NIVELLS IMPLICATS

3r ESO, 19 alumnes i 1 professor

DESCRIPCIÓ

Hem creat un canal de tv del col·legi, dedicat a la innovació, gestionat pels alumnes de 3º ESO de l'assignatura Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial. Neix amb la pretensió de reciclar i aprofitar recursos materials disponibles en el col·legi però inutilitzats i, alhora, pretén ser una eina per difondre i compartir el que els alumnes de tots els cursos realitzen a les seves classes innovadores. És un instrument relacional de tota la comunitat COAMI.

Objectius d'aprenentatge

- Resoldre situacions proposades fent ús dels recursos personals amb seguretat i confiança.

- Comprendre la necessitat de reflexió i planificació prèvia a la realització d'una tasca marcant temps, metes i seqüències; relacionant-ho amb l'eficiència i qualitat en el compliment dels objectius finals.

- Proposar alternatives de solució intentant integrar interessos i aconseguir acords mitjançant la negociació, aplicant tècniques i intentant influir positivament en els altres.

- Emprar coneixements adquirits amb anterioritat en la solució de situacions o problemes, relacionant l'adequació entre ells i presentant aplicacions que no es limitin a l'ús habitual (salvant possibles rutines o prejudicis).

Assignatures implicades: TIC, IAEE, Educació Plàstica i Visual, Tutoria

 

Valoració del projecte

La valoració del projecte dut a terme ha estat molt positiva. Pensem que s'han complert els objectius d'aprenentatge proposats i, principalment, destacaríem l'acolliment per part de l'alumnat del ABP. Com a propostes de millora podríem incloure:

- Sistematització de l'avaluació i traducció de la mateixa en la qualificació.

- Millor gestió i planificació de temps en el cas de grups nombrosos i molt heterogenis.

- Major inclusió i millora en l'aplicació de rutines i estratègies de pensament.