Col·legi Cardenal Herrera Oria

2016 - 2017 | Màlaga | Secundària | Ciència | Medi Ambient | Societat | Civisme

0

TÍTOL DEL PROJECTE

Proyecto RqueR

LOCALITAT

Màlaga

NIVELLS IMPLICATS

Secundària (352) i 18 professors

DESCRIPCIÓ

Busquem conscienciar als alumnes sobre la necessitat de la neteja, ordre i reciclat. En cada nivell s'ha tractat el projecte des de diferents àrees. Han tingut en comú les sessions de tutoria i de religió.

En 1ºESO amb Biologia, Ciències socials i Plàstica. Producte final: quadre o escultura amb materials reciclats.

2ºESO amb tecnologia, música. Producte final: instruments musicals amb materials reciclats.

3ºESO amb matemàtiques, tecnologia i geografia. Producte final: enquesta i estudi estadístic.

4ºESO amb filosofia, tecnologia i anglès. Producte final: cartelleria en anglès.

Objectius d'aprenentatge

Conèixer i valorar les interaccions de la ciència amb la societat i el medi ambient.
Conèixer i analitzar les vies per les quals la societat humana transforma el medi ambient.
Quantificar aquells aspectes de la realitat que permetin interpretar-la millor.
Planificar i reflexionar de forma individual i cooperativa el procés de realització d'objectes i obres gràfic-plàstiques.
Valorar les repercussions ambientals dels materials d'ús tècnic.
Desenvolupar una consciència cívica, crítica i autònoma, inspirada en els drets humans i compromesa amb la construcció d'una societat democràtica, justa i equitativa i amb la defensa de la naturalesa.

Valoració del projecte

La valoració és positiva. Els alumnes ara són molt més conscients de la necessitat de fer un bon ús dels recursos que la naturalesa ens ofereix, així com de la necessitat d'ordre, neteja, reducció del consum, reutilització i reciclatge. Necessitem com a equip docent planificar millor cadascuna de les sessions i comprometre'ns al treball en equip, per projectes i de forma cooperativa.