Col·legi Clemente Palencia

2016 - 2017 | Toledo | Primària | ESO | Periodisme | TIC

0

TÍTOL DEL PROJECTE

¡Periodistas en acción!

LOCALITAT

Toledo

NIVELLS IMPLICATS

Des de 1r d'E. Primària fins a 4t ESO, 255 alumnes i 13 professors col·laboradors.

DESCRIPCIÓ

Amb aquest projecte pretenem fomentar l'esperit i la iniciativa emprenedora en els alumnes de Primària i ESO mitjançant l'elaboració d'un diari escolar. El projecte sorgeix de l'interès de donar a conèixer a tota la comunitat escolar, notícies relacionades amb el dia a dia al centre educatiu i amb la ciutat de Talavera. Els alumnes s'encarreguen d'elaborar notícies, editar el diari en format paper, presentar-ho en una roda de premsa als mitjans de comunicació locals i comercialitzar-ho.

Objectius d'aprenentatge

- Que els alumnes siguin capaços d'utilitzar estratègies per realitzar treballs en equip, mostrant habilitat per a la resolució pacífica de conflictes.

- Generar estratègies personals d'aprenentatge des d'experiències d'aprenentatge actiu i creatiu.

- Interpretar diferents tipus de textos.

- Utilitzar les noves tecnologies per a l'aprenentatge.

- Ser capaç de comunicar l'après.

Valoració del projecte

És un projecte que ha tingut un gran acolliment en tota la comunitat escolar, per tant tenim la intenció d'instaurar aquest projecte i donar-li continuïtat al llarg dels anys, millorant contínuament. Amb un professorat implicat, s'han valorat positivament les activitats realitzades de forma conjunta i s'han proposat algunes millores. Una d'elles seria iniciar el projecte a principi de curs per poder editar diversos exemplars del diari al llarg del període escolar.

La nostra intenció és seguir participant en les activitats proposades per ambdues fundacions en el marc de l'emprenedoria escolar.