Col·legi Padre Jacobo

2016 - 2017 | Màlaga | 3r ESO | Geografia | Matemàtiques | Tecnologia | Castellà | Aprenentatge - Servei | Comerç | Publicitat

0

TÍTOL DEL PROJECTE

¡Cambia la cara!

LOCALITAT

Màlaga

NIVELLS IMPLICATS

3r ESO (27 alumnes) i quatre professors

DESCRIPCIÓ

El nostre projecte consisteix en la prestació d'un servei a alguns comerciants del barri creant una campanya de publicitat per a ells, la qual consisteix en la realització d'un cartell publicitari que s'insereix a la revista 50 aniversari del col·legi, amb un tiratge de més de 1000 exemplars, un panell, que se'ls regalarà i un vídeo espot per promocionar els diferents negocis, el qual es puja a les xarxes socials del centre.

Objectius d'aprenentatge

El projecte engloba diverses àrees:
- A geografia treballen el sector terciari, l'evolució i el desenvolupament del barri de “l'illa” i ''Huelin'' de Màlaga
- A matemàtiques aprenen a crear gràfiques estadístiques a partir de dades obtingudes mitjançant enquestes.
- A tecnologia apliquen tècniques de disseny gràfic i de tractament d'imatges mitjançant l'ús de diversos programes.
- A llengua castellana elaboren entrevistes, afermen la seva expressió escrita i oral, i aprenen a utilitzar el llenguatge publicitari.

Valoració del projecte

El projecte ha significat tot un repte. L'hem emprès amb il·lusió i els alumnes s'han sentit molt motivats treballant també en contacte directe amb la seva realitat quotidiana. A més fomentem l'aprenentatge-servei, un element essencial per a nosaltres. Les dificultats principals que ens hem trobat han estat, entre unes altres, que els temps reals no s'han ajustat a la temporalització programada, així com organitzar les diferents eines d'avaluació des de les diferents àrees. En el futur intentarem millorar aquests aspectes.

La nostra campanya de publicitat es pot fer extensible a més comerços del barri i implicar a altres cursos i etapes del centre. Apostem així, per unificar barri i escola, dotant als alumnes d'eines d'aprenentatge fora de les aules i impulsant l'aprenentatge-servei.