Col·legi San Ignacio de Loyola

2016 - 2017 | Madrid | Primària | Secundària | Tercera edat | TIC

0

TÍTOL DEL PROJECTE

A HOMBROS DE GIGANTES

LOCALITAT

Madrid

NIVELLS IMPLICATS

Destinat als alumnes/as de 4t de primària i amb la col·laboració 4º de secundària. 140 alumnes i 4 professors implicats.

DESCRIPCIÓ

És un projecte d'emprenedoria destinat a recaptar fons i materials, entre altres coses, i establir vincles afectius entre els alumnes i les persones que es troben en la residència d'ancians que pertany, igual que el col·legi, a la parròquia de Sant Ignacio de Loyola. Per a això, els estudiants han investigat sobre la vida dels més grans, tant en la seva joventut, com en l'actualitat; analitzant les necessitats que tenen i buscant la manera d'ajudar-los.

Objectius d'aprenentatge

- Desenvolupar habilitats de treball cooperatiu.

- Fomentar actituds de participació social.

- Utilitzar les TIC com a font d'informació i difusió.

- Participar en col·loquis i en converses, expressant les opinions pròpies, aportant explicacions i arguments, respectant els torns de paraula, i mantenint l'ordre i la coherència del discurs.

- Identificar el llegat històric i cultural de l'entorn proper.

Valoració del projecte

El projecte ha estat una gran oportunitat tant per als nostres alumnes com per a nosaltres. Hem reflexionat i pensat en totes les persones grans que amb la seva experiència, paciència i saviesa ens van guiant i ensenyant el camí que devem seguir; i com nosaltres hem d'ajudar-los ara que ens necessiten.

De cara a futurs projectes, seria bo que planifiquéssim millor els temps d'implantació perquè els alumnes tinguessin més temps per a les reflexions i més moments de compartir l'experiència.