Col·legi Santa Rosa de Lima

2016 - 2017 | Màlaga | ESO | FPB | Geografia i història | Ciutadania | Religió | Llengües | Cuina | Cultura | Oci | Gastronomia | Solidaritat

TÍTOL DEL PROJECTE

“Hop on, hop off”

LOCALITAT

Màlaga

NIVELLS IMPLICATS

3r d'ESO i FPB

DESCRIPCIÓ

El projecte ha consistit en l'elaboració de rutes per la ciutat de Màlaga, en les quals es poguessin visitar espais de quatre àmbits diferents: cultural, d'oci, gastronòmic i solidari. A més, parant atenció als mitjans de transport i les barreres arquitectòniques.

Objectius d'aprenentatge

GEOGRAFIA I HISTÒRIA
Descobrir els llocs i activitats que actuen com a motor turístic de la ciutat.
Localitzar i valorar la importància del transport de la ciutat.

CIUTADANIA I INTEGRACIÓ
Desenvolupar l'autonomia personal.
Prendre consciència de la necessitat d'algunes persones.

RELIGIÓ
Estimular en l'alumnat l'acolliment i solidaritat cap a les persones que a Màlaga viuen en condicions més desfavorables.

INGLÉS
Ser capaços d'orientar a un visitant a la ciutat en Inglés.

LLENGUA
Millorar la comunicació oral recolzant-nos en suports audiovisuals.
Treballar el llenguatge publicitari i el seu impacte en la societat.

CUINA
Conèixer i transmetre de forma atractiva l'oferta gastronòmica de la ciutat de Màlaga.

Valoració del projecte

Ha resultat molt integrador incloure a alumnes amb perfils acadèmics molt diferents, aportant valors com el respecte a la diferència.

La proposta de millora seria afegir més temps i canviar el format fent-lo més dinàmic (hostesses de congrés, degustacions, implicació d'altres nivells, invitació a institucions de la ciutat…)