Col·legi Séneca S.C.A

2016 - 2017 | Còrdova | EPO | Deficiència auditiva | Habilitats socials | Emocions

TÍTOL DEL PROJECTE

Una mirada hacia el mundo

LOCALITAT

Còrdova

NIVELLS IMPLICATS

24 alumnes de 3ºA de EPO, 2 mestres i la col·laboració de la mestra d'Audició i Llenguatge. També l'alumnat amb deficiència auditiva del Col·legi Colón de Còrdova i les mestres intèrprets dels mateixos.

DESCRIPCIÓ

Aquest projecte es basa en el coneixement de les persones amb discapacitat auditiva, ja que passen desapercebuts en la societat i, de vegades, no s'integren per aquesta invisibilitat. A través del coneixement, desenvolupem habilitats comunicatives i lingüístiques de l'àrea de Llengua, així com l'originalitat i creativitat de l'àrea de Plàstica. El nostre producte final és un ‘contacontes’, escenificat i interpretat en llengua de signes per l'alumnat de tots dos col·legis, convidant als pares i mares del Col·legi Colón i Col·legi Sèneca.

Objectius d'aprenentatge

- Trobar eines, mitjans i habilitats al seu abast que ens facilitin la comunicació amb les persones, sordes o no, o amb algun altre tipus de dificultat comunicativa.
- Llegir i comprendre els diversos tipus de textos (gràfics, visuals, escrits…).
- Reproduir, crear i utilitzar diferents tipus de textos orals i escrits.
- Habilitats socials (empatia, assertivitat, escolta activa…) per desembolicar-nos en la societat.
- Utilitzar el llenguatge corporal, gestual i labial com una eina d'expressió i comunicació.
- Desenvolupament de les emocions (identificar-les, anomenar-les i sentir-les, tenir consciència d'elles) i els valors (tolerància, respecte, companyonia, cooperativisme, humilitat, honestedat…) i la seva transmissió.
- Conèixer i utilitzar diverses possibilitats artístiques, audiovisuals, tecnològiques per recaptar informació de forma autònoma i cooperativa, desenvolupant la seva capacitat perceptiva, imaginativa, reflexiva i la seva sensibilitat per crear art.

Àrees implicades: Llengua i Educació Artística i Plàstica.

Valoració del projecte

Posar en marxa aquest projecte ha estat gratificant per als docents implicats, tant d'un col·legi com de l'altre. Ha resultat motivador per a l'alumnat al que va dirigit i innovador per a les famílies. Els pares i mares eren reticents, però s'ha vist la seva satisfacció després de: la mostra d'evidències dels continguts treballats en el col·legi i a casa per part dels seus fills/es, la seva motivació per anar a classe i la seva implicació en el projecte.

Milloraríem encara més aquest projecte amb la implicació de més àrees curriculars.