Col·legi Vedruna Malgrat de Mar – Barcelona

2015-2016 / Cataluña / Comunicación / Convivencia / Entorno / Lenguas / Secundaria y Bachillerato / Servicios / TICs

0

¿QUIÉNES SOMOS?

Col·legi Vedruna de Malgrat de Mar, província de Barcelona
782 alumnes des d’Educació Infantil (3 anys) fins a 2n de Batxillerat

¿QUÉ HEMOS HECHO?

Ciutadania Vedruna: La teva hora, la teva classe

13
alumnos implicados
2
Profesores colaboradores

¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

El projecte consisteix en fer classes a persones immigrants de llengua catalana nivell bàsic i a pares d’alumnes de l’escola que necessitessin nocions sobre l’ús del nostre canal comunicatiu, que és la plataforma i altres gestions burocràtiques bàsiques amb l’administració pública.
¿CUÁLES SON LOS HILOS CONDUCTORES?

Per què les persones abandonen la seva terra?
Què ens ensenyen indirectament les persones immigrants?
Com podem millorar el nivell de benestar ciutadà dels immigrants més propers?
Quines “eines de ciutadania” detectem que necessiten?
¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR CON ESTE PROYECTO?

Aprendre a ser i actuar de manera autònoma
Aprendre a conviure: reconèixer la diversitat
Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global
Aprendre dels propis èxits i fracassos
Desenvolupar la capacitat crítica i la iniciativa personal
¿QUÉ DESEMPEÑOS ENTRENAMOS?

¿QUÉ TAREAS FORMAN PARTE DE ESTE PROYECTO?

Buscar i definir un centre d’interès
Donar nom al projecte i una imatge corporativa (logo)
Redactar una carta informativa dels objectius i activitats que es portarien a terme
Comunicació i difusió de la carta informativa
Reunió informativa als pares interessats
Preparació de material
Execució. Classes d’ús de la plataforma de l’escola i informàtica a nivell d’usuari (navegar per la xarxa…)
¿CÓMO EVALUAMOS EL APRENDIZAJE?

Correcció formal de la carta informativa
Oratòria retòrica
Actitud col·laborativa, oberta , motivadora i dinàmica dels alumnes
¿CÓMO DIBUJAMOS EL FUTURO?

El projecte s’ha trobat amb la dificultat d’haver-nos d’afrontar a buscar a les persones a les quals es dirigia el projecte. Pressuposàvem d’inici que les persones estarien molt col·laboratives i que la nostra proposta despertaria molt d’interès però no va ser així. El què varem pensar en un inici que era un bé comú i social i amb repercussió positiva cap a la societat, no va obtenir la resposta que esperàvem. Vam intentar el contacte amb l’Ajuntament del poble per tal de facilitar-nos aquest col·lectiu que estàvem buscant, però no obstant això, es van trobar amb les mateixes dificultats que nosaltres.
El futur seria que els alumnes no s’hagin de responsabilitzar de moure un col·lectiu, sinó que aquest ja existeixi i deixant la porta oberta a què podem fer un bé social sense menester a persones de fora de l’escola.
Estem donant voltes a altres propostes de projectes com poden ser que alumnes de 4t ESO siguin mentors i acompanyants d’integració d’alumnes de 1r ESO a l’escola (alguns venen de fora), o bé alguna activitat que comparteixi la filosofia del banc del temps.