Colegio CIDE Cooperativa de Educación

2016 - 2017 | Illes Balears |Emprenedoria | Economia | Empresa | Cost de vida

TÍTOL DEL PROJECTE

Gestiona't els diners - Et controlen o tu controles els diners?

LOCALITAT

Palma de Mallorca

NIVELLS IMPLICATS

3r ESO (72 alumnes i 3 professors)

DESCRIPCIÓ

El projecte s'ha desenvolupat dins de l'assignatura d’emprenedoria. En el mateix, els alumnes han explorat com és el cost de la vida en diferents tipus de família i se'ls ha plantejat com portar la comptabilitat d'una llar amb diferents pressupostos. Iniciem el projecte, penjant pels passadissos fotos amb els preus dels productes i els salaris a Espanya.

Objectius d'aprenentatge

- Ser conscients de l'economia familiar

- Com projectar-ho a una empresa

- Ser capaços de transmetre la informació a uns altres

- Col·laborar en un projecte amb els seus companys

- Saber què suposa ser independent econòmicament

Valoració del projecte

Els alumnes han mostrat molt interès i implicació en treballar d'aquesta manera, pel que ens plantegem que la millor manera de treballar l'assignatura d’emprenedoria, en propers cursos, és amb la metodologia de projectes.

      Més informació