Colegio Inmaculada Concepción Cullera

2014-2015 / Ciencias / Comunidad Valenciana / Entorno / Lenguas / Primaria

0

¿QUIÉNES SOMOS?

El Col·legi Inmaculada Concepción de Cullera és un Centre privat-concertat
Una línia educativa des del Primer Cicle d’Infantil fins a 4t d’ESO.
Escola de qualitat oberta a tots.
¿QUÉ HEMOS HECHO?

Fem Camí: Senders de Cultura
IconColegio Inmaculada Concepción Cullera 622.57 KB
Download
107
alumnos implicados
10
Profesores colaboradores

¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

El nostre projecte consisteix en un “itinerari ecodidàctic” que vol fomentar la curiositat entre el nostre alumnat, despertant en ells, l’interès pel coneixement de l’entorn proper, tan natural com social, a fi de descobrir la nostra terra i apreciar-la, amb la idea que les vivències assimilen els continguts.
¿CUÁLES SON LOS HILOS CONDUCTORES?

1. Què puc fer per a conèixer millor i gaudir de les nostres comarques?
2. Puc afavorir l´extensió d’hàbits i conductes sostenibles amb el nostre entorn?
3. Per què és important el treball en equip?
4. Com actuem davant els dubtes i les dificultats que ens apareixen?
¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR CON ESTE PROYECTO?

• Conèixer i comprendre els aspectes bàsics del funcionament de la natura, analitzar els mecanismes que condicionen el medi físic.
• Potenciar en els alumnes la planificació de petites accions que milloren el medi natural i comprometre´ls en la seua continuïtat.
• Fes servir correctament la terminologia científica adient a l´hora de descriure i explicar els coneixements i emetre opinions i accions dels altres.
• Utilitzar els càlculs matemàtics i de les ferramentes necessàries per a la resolució de problemes.
• Valorar l’estalvi de recursos en la vida quotidiana com a millora envers el medi.
¿QUÉ TAREAS FORMAN PARTE DE ESTE PROYECTO?

Tasca 1: Preparem el camí: un somni, il·lusió (Organització del projecte: establir els grups de treball, pla d´equip i buscar informació del lloc …)
Tasca 2: Intendència (Quadern de ruta, preparem l´eixida: aspectes organitzatius com pressupost del cost de l’eixida, acordar les visites amb antelació, establir horaris, etc., i preparar els recursos necessaris i treballar el material curricular de les diverses àrees implicades)
Tasca 3: L´eixida (L’experiència, observació: realitzar l’itinerari de Vall de Gallinera-Vall d´Alcalà)
Tasca 4: Tornem arrere: Diari de reflexió: avaluar l´experiència i donar-la a conèixer (Concurs de fotografies, publicacions de la notícia en la web del col·legi, jornada de portes obertes, realització de treballs, exposició oral per als altres alumnes del centre de Primària i Infantil …)

¿CÓMO EVALUAMOS EL APRENDIZAJE?

• Rúbrica d’autoavaluació i coavaluació
• Observació del professor/a
• Diari de Reflexió
• Porfoli de l’alumne
¿CÓMO DIBUJAMOS EL FUTURO?

Un emprenedor és una persona que sap convertir un problema en una oportunitat o readaptar solucions a necessitats tradicionals. Algú que, amb il·lusió, empenta, perseverança i coratge, crea i desenvolupa projectes que aporten innovació, evolució i riquesa a la societat.
Pensem que els professors hem de ser emprenedors, per a canviar la realitat de l´escola, que els nostres alumnes prenguen la iniciativa, que detecten les seues oportunitats i les aprofiten.