Colegio Pureza de María

2016 - 2017 | Illes Balears | Primària | Llengua | Plàstica | Educació Física | Activitat Física | Ball | Alimentació Saludable

0

TÍTOL DEL PROJECTE

Footlose

LOCALITAT

Palma de Mallorca

NIVELLS IMPLICATS

1r cicle de primària (55 alumnes) i 4 mestres ( dues tutores, mestres de Plàstica i Educació Física)

DESCRIPCIÓ

El projecte ha consistit a organitzar un ball amb menjar saludable perquè els pares dels dos cursos es coneguin i aprenguin a ballar. Tot això, a través de la pràctica d'activitat física i de fomentar els hàbits d'alimentació saludables. A la classe han organitzat l'espai del ball i del catering, la decoració i els complements dels alumnes. D'altra banda, també s'ha ensenyat la importància de les habilitats socials i la bona educació a l'hora d'expressar-se, a través de presentacions orals del projecte a altres classes.

Objectius d'aprenentatge

Volem que els alumnes entenguin la importància dels hàbits de vida saludable i de les habilitats socials, a través de la col·laboració i comunicació entre ells i amb altres alumnes del col·legi. D'aquesta manera, entendran que la dansa és una manera divertida de relacionar-se i de mantenir el cos sa. Assignatures implicades: Llengua, Plàstica, Música i Educació Física.

Valoració del projecte

La valoració del projecte ha estat molt positiva per la motivació que ha produït en els alumnes i l'acostament dels pares al centre i als mestres. A més, també valorem positivament les habilitats adquirides a nivell conductual en públic, millorant la seva autonomia i iniciativa personal.

La temporalització és molt millorable, sobretot pel fet de controlar el temps que els alumnes triguen a aprendre els diferents balls. A més de la possible incorporació de l'assignatura de Matemàtiques per al tema de l'aforament, les cadires que es necessitarien, l'organització geomètrica de l'espai, etc.

     Més informació