Escola Àngela Bransuela Mataró

2015-2016 / Artes / Cataluña / Comunicación / Convivencia / Educación Física / Lenguas / Matemáticas / Productos / Servicios / Varios Niveles del Centro

¿QUIÉNES SOMOS?

La nostra escola es diu Àngela Bransuela i ens trobem a la ciutat de Mataró (Barcelona). El centre està format per 350 alumnes entre Educació Infantil i Educació Primària.

¿QUÉ HEMOS HECHO?

Juguem!
IconEscola Àngela Bransuela Mataró 766.81 KB
Descargar panel
27
alumnos implicados
4
Profesores colaboradores

¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

Creiem que el pati és un lloc, un espai, essencial per a tots els alumnes. No obstant, les pilotes per jugar a futbol i la pista poden limitar força la imaginació d’alumnes que vulguin passar l’estona d’una manera diferent i original. Precisament, perquè el pati pugui donar resposta i llibertat de joc a tots els alumnes de totes les edats, aquest projecte vol crear nous espais i nous jocs.
S’ha fet un recull de jocs tradicionals i s’han escollit els 5 jocs que voldríem tenir pintats en els patis de la nostra escola. Han treballat en grups formats per alumnes dels dos cursos, de P5 i de Primer; han decidit, dissenyat i pintat el joc escollit de forma cooperativa.

Han viscut tot el procés essent els protagonistes de l’experiència i del seu propi aprenentatge. Han treballat de forma cooperativa, debatent i prenent decisions acordades pel grup.

Compartir a l’aula; però també compartir al pati.

¿CUÁLES SON LOS HILOS CONDUCTORES?

1.- Com millorar la comunicació entre nosaltres?
2.- Com millorar el treball en grup?
3.- Què fem perquè el pati sigui per a tothom?

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR CON ESTE PROYECTO?

1.- Millorar l’expressió oral i la seguretat de parlar davant dels altres.
2.- Aprendre a treballar i compartir amb altres alumnes.
3.- Conèixer diferents jocs tradicionals.
4.- Desenvolupar la part creativa, artística i la imaginació.
5.- Aplicar coneixements matemàtics en el disseny dels jocs.
¿QUÉ TAREAS FORMAN PARTE DE ESTE PROYECTO?

Tasca 1: Els mestres també juguem.
Tasca 2: Quina diversitat de jocs!
Tasca 3: Fem la maqueta de joc.
Tasca 4: Construïm el nostre joc.
Tasca 5: Presentem els jocs a la nostra escola.
Tasca 6: La jornada familiar dels jocs.
¿CÓMO EVALUAMOS EL APRENDIZAJE?

– Diana
– Rúbriques: autoavaluació i coavaluació
– Rutines de pensament
– Diari de reflexió
– Graelles d’observació (acompliments)
– Avaluació figuroanalògica

¿CÓMO DIBUJAMOS EL FUTURO?

Ha estat un gran repte, doncs es tracta d’un projecte que ha estat dut a terme per nens i nenes de P5 i de Primer: així és, per un costat hi havia la qüestió de l’edat dels alumnes i, per l’altra, la barreja dels dos grups per poder treballar conjuntament.

Valorem el projecte molt positivament, sobretot, per la resposta que han donat els alumnes davant de totes les tasques, per la implicació, i pel seu treball en grup.

El projecte ha estat important per poder iniciar i entrenar als alumnes de P5 i de Primer en el món de l’emprenedoria i tots els valors que representa.