Escola d'Artesans Valencia

2014-2015 / Artes / Comunidad Valenciana / Lenguas / Productos / Servicios / Varios Niveles del Centro


¿QUIÉNES SOMOS?

Escuelas de Artesanos de Valencia
1.000 alumnes
Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i Ensenyaments Artístics No Reglats
València

¿QUÉ HEMOS HECHO?

Pinzellades

60
alumnos implicados
3
Profesores colaboradores

¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

El nostre projecte ha consistit en el fet que els nostres alumnes organitzen, gestionen i munten una exposició treballant en equip. Es tracta d´oferir un servei des de diferents cursos i a partir de diferents àrees.
Durant tot el procés, han assumit les responsabilitats necessàries per resoldre cada etapa del projecte: investigar, prendre decisions, planificar, construir, redactar… Per tant, els alumnes de 5é de Primària i de 1r d´ESO s’han transformat en galeristes i artistes durant el temps en què han desenvolupat el projecte.
Mitjançant el projecte, hem volgut involucrar tant a les famílies dels alumnes com als col·lectius d´artistes que treballen al barri. El producte final s´ha exposat al centre i a la Junta Municipal del barri de Russafa.
¿CUÁLES SON LOS HILOS CONDUCTORES?

– Què ens aporta treballar en diferents nivells i en grup?
– Com o què podem fer per enfrontar-nos a allò que ens és desconegut?
– Com expressar els nostres sentiments i com els transmitim mitjançant l´art?
¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR CON ESTE PROYECTO?

– Utilitzar correctament les habilitats lingüístiques
-Iniciar-se en el coneixement i en la utilització dels instruments, tècniques i materials plàstics
– Aprendre a mesurar i visualitzar l’espai
– Utilitzar les noves tecnologies
– Treballar en equip, organitzar el procés i col·laborar activament
¿QUÉ TAREAS FORMAN PARTE DE ESTE PROYECTO?

Tasca 0: Motivació. “Arranquem motors”
És el punt de partida i pretén motivar els alumnes i il·lusionar-los amb el projecte que realitzaran.
Tasca 1: Saber què és una exposició: “Finestra al món de l’artista”
Aquesta tasca pretén ajudar a fixar el concepte “d´exposició” que tenen els alumnes. Es tracta d´una tasca fonamentalment investigadora, reflexiva i d´intercambi d´idees i impressions. Els alumnes hauran de confeccionar un portafoli de manera individual en el qual arreplegaran les diferents activitats de la tasca i narraran el procés.

Tasca 2: Planificació i realització de l’obra: “Ens inspirem i anem per feina!”
Dinàmica per a la formació de grups de treball.
Decisió del tema. Llançament de l’input.
Realització del croquis i llistat de materials.
Realització de l’obra plàstica o artística.
Confecció d’un diari de reflexió on s’enregistre dia a dia el treball realitzat pel grup.

Tasca 3: Muntatge i difusió. “Transmetem el que sentim… i tatxan!”
Elaboració dels peus.
Disseny de cartells i invitacions.
Disseny de muntatge i exposició.
Muntatge al lloc decidit.

Altres activitats
Al desenvolupar aquest projecte i començar a fer-ho, han eixit altres activitats que no estaven programades i han sorgit per iniciativa dels propis alumnes del centre o també per iniciativa del professorat del centre:
-Visita a l´aula d´estatues i explicació de la tècnica del “lavado”.
-Explicació de diferents tècniques artístiques.
-Col·laboració d´alumnes de 2n de Batxillerat Artístic en l’elaboració de les obres d’art.
-Proposta dels alumnes per ficar preus a les seues obres i donar els beneficis per ajudar al poble saharaui.

¿CÓMO EVALUAMOS EL APRENDIZAJE?

-Rúbrica
– Diana
– Diari de reflexió
– Full de registre

¿CÓMO DIBUJAMOS EL FUTURO?

La valoració és molt positiva per la motivació i implicació de l’alumnat. Han donat solució a totes les activitats que els hem proposat i tots han portat a terme la seua obra en equip.
A mesura que hem desenvolupat el projecte, hem detectat algunes coses a millorar tant si repetim el projecte com si en fem un de nou. En aquest cas, involucraríem i ens comunicaríem més amb tot l’equip docent i concentraríem les tasques en el temps.