Escola La Noguera

2013-2014 / Cataluña / Ciencias / Economía / Empresa / Primaria / Productos

0

¿QUIÉNES SOMOS?

L’augment de població a Balaguer entre el 1950 i el 1970 afavorí la creació d’un nou centre escolar que obrí les portes el curs 1972/73. Fou construït en una zona de Balaguer que creixia molt de pressa amb la vinguda de gent d’arreu de d’Espanya, i durant molts anys va fer de regulador de la forta demanda de places escolars que hi havia a la ciutat.
L’escola LA NOGUERA de Balaguer és un centre educatiu de titularitat pública i gratuït que imparteix l’ensenyament d’Educació Infantil i Educació Primària. És una escola d’una línia, però a 6è es troben dos grups.

IconLa noguera 939.99 KB
Descargar panel

45
alumnos implicados
8
Profesores colaboradores

BOMBOLLES PER UN SOMNI
¿QUÉ HEMOS HECHO?

Som una escola verda que duu a terme activitats que afavoreixen la millora del medi ambient, entre elles l’elaboració de sabó amb oli reciclat.
Estem en un moment socioeconòmic difícil i creiem que tot l’alumnat ha de poder gaudir de les ofertes formatives i lúdiques proposades per l’escola. Els diners aconseguits amb la venda de sabó es destinen a les colònies de C. S.
El desenvolupament de la competència emprenedora impulsa nous aprenentatges bàsics per a l’alumnat.
¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

¿Cuáles son los hilos conductores?
• Com afecta la contaminació al nostre planeta?
• Com s’organitza el món econòmic i empresarial?
• Com afecta l’economia al nostre benestar social i personal?
• Podem millorar assumint reptes i duent-los a terme en col·laboració?
¿Qué queremos que aprendan?
• Ser conscients del funcionament de l’organització empresarial cooperativa
• Interioritzar el procés d’elaboració d’un producte artesanal: el sabó
• Desenvolupar una actitud positiva vers la millora del medi ambient

¿Qué queremos que entrenen?
• Treballa amb criteris de col·laboració per tal d’arribar a acords amb els companys
• Identifica les fortaleses del sabó elaborat, els possibles destinataris, realitza la publicitat de manera atractiva i orientada, i es comunica de forma clara i estructurada per la venda del producte
• Supera els entrebancs que puguin sortir escollint la millor opció i s’esforça en la consecució dels objectius marcats

¿QUÉ ACTIVIDADES HAN LLEVADO A CABO?

Cooperativa:
• Visita d’un expert (gerent d’una cooperativa)
• Grups cooperatius: punts a favor i en contra
• Vídeo explicatiu sobre una cooperativa
• Grups cooperatius per exposar les fases necessàries per formar una cooperativa
Sabó:
• Visita d’un expert (químic)
• Grups cooperatius per realitzar la recepta de diferents tipus de sabó
• Grups cooperatius per fer l’esquema de les reaccions químiques
• Grups cooperatius per l’elaboració del sabó a partir de la recepta
Producció de sabó en cooperativa:
• Exposició sobre l’elaboració del sabó realitzat
• Assemblea per analitzar les produccions realitzades
• Grups cooperatius per analitzar els costos del sabó
• Grups cooperatius per a la presentació i optimització del sabó elaborat. Buscar sortides possibles al mercat. Etiquetatge. Màrqueting.
¿CÓMO SE HA EVALUADO EL APRENDIZAJE?

Avaluació del grup cooperatiu:
• Autoavaluació a partir de dianes.
• Heteroavaluació a partir de dianes.
Avaluació per grups d’aprenentatge:
OBJECTIUS CURRICULARS I COMPETÈNCIA EMPRENEDORA
• Autoavaluació a partir de rúbriques.
• Coavaluacions a partir de rúbriques.
• Heteroavaluacions a partir de:
• Registres qualitatius (escala Likert) a partir d’observacions sistemàtiques i gravacions (fotografies/vídeos).
• Registres qualitatius a partir de les evidències.
¿CÓMO DIBUJAMOS EL FUTURO?

• Línia des de Infantil
• Aula on representar la nostra cooperativa
• Incorporar a l’horari escolar una tarda a la setmana a C.S.
• Realitzar la setmana d’emprenedoria (projecte interdisciplinar)
• Projecte d’emprenedoria a 5è (iniciació en la formació d’una cooperativa) i a 6è (formació de la nostra cooperativa)