Escola La Salle Cassà de la Selva – Girona

2015-2016 / Cataluña / Ciencias / Comunicación / Lenguas / Medio Ambiente / Secundaria y Bachillerato / Solidaridad / TICs

0

¿QUIÉNES SOMOS?

L’escola La Salle Cassà de la Selva es troba a la província de Girona. És una escola concertada d’Infantil, Primària i Secundària. Actualment tenim 675 alumnes repartits en dues línies.

¿QUÉ HEMOS HECHO?

ENAMONA’T


61
alumnos implicados
3
Profesores colaboradores

¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

Els objectius del nostre projecte són, per una banda, donar a conèixer i sensibilitzar a tota la nostra comunitat educativa la tasca de la ONG Fundació Mona. Aquesta ONG es dedica al rescat i a la recuperació física i mental de primats maltractats per tal que tinguin una segona oportunitat. L’altre objectiu és la recollida de diners a través de diferents campanyes.
Impliquem als alumnes de 3r d’ESO en tasques de promoció de la nostra campanya “Enamona’t” i de la ONG. Aquesta promoció es fa a través de tècniques de màrqueting i publicitat.

¿CUÁLES SON LOS HILOS CONDUCTORES?

FILS CONDUCTORS:
Són tots els éssers vius igual d’importants?
Per què hem de cuidar i protegir als altres éssers vius?
Com transmetem les nostres idees per aconseguir el que ens proposem?
Per què és important el treball en equip?

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR CON ESTE PROYECTO?

Observació i descripció d’alguns éssers vius i la seva interacció amb el medi. (Àrea Medi Natural)
Presentació ordenada i clara de la informació utilitzant diferents registres segons la situació. (Àrea de llengua)
Disseny de presentacions amb elements multimèdia.
Utilització del llenguatge visual per a la creació de cartells informatius, imatges publicitàries…

¿QUÉ TAREAS FORMAN PARTE DE ESTE PROYECTO?

Anem a visitar la Fundació Mona
Ens inventem un conte amb els alumnes de P5
A participar tothom (difusió de la nostra campanya a través de la ràdio local, pàgina web de l’escola i xarxes socials per tal d’implicar a tota la comunitat educativa)
Aprenem i juguem amb els alumnes de 5è de primària
Comunicació oral del projecte
¿CÓMO EVALUAMOS EL APRENDIZAJE?

Diari de reflexió de la visita a la Fundació Mona
Rúbrica d’avaluació de la competència comunicativa
Diana per copsar l’aprenentatge real en els aspectes de màrqueting i publicitat.
Rúbrica per avaluar l’aprenentatge assolit a través del joc.
¿CÓMO DIBUJAMOS EL FUTURO?

Es valorarà el projecte en relació al grau d’implicació i de ressò aconseguit dins la comunitat educativa i en funció de l’assoliment dels objectius inicials plantejats. A partir d’aquí s’establiran propostes de millora de cara al futur.