Escola Pi d’en Xandri

2017-2018 / Catalunya / Comunidad Educativa / Entorno / Creación de Espacios / Comunicación

0

QUI SOM?

 

L’escola Pi d’en Xandri és una escola pública d’Educació Infantil i Primària situada a Sant Cugat del Vallès. L’edifici es va construir l’any 2003. Compta amb 482 alumnes/as i té dues línies a tots els nivells educatius, exceptuant 4t, amb tres línies. Pel seu funcionament organitzatiu es divideix en comunitats: petits, mitjans i grans.
 
 

QUÈ HEM FET?

 “L’ESCOLA DELS MEUS SOMNIS”

- 100 alumnes/as implicats (5è i 6è)

- 7 mestres/as col.laboradors/es

 

 

COM HO HEM FET?

Estem en un procés de repensar els espais escolars, ja que l'ambient físic de les aules i l'edifici promou una manera concreta d'entendre el procés d'aprenentatge i les relacions educatives. Actualment treballem amb metodologies d'enfocament global (reptes, enigmes matemàtics, projectes, ambients d'aprenentatge...) i , és per això que se'ns ha generat la necessitat de descongestionar les aules.

Així doncs, com a claustre vam veure convenient "crear nous espais d'aprenentatge i emocionals" que fins al moment estaven infrautilitzats.

Essent un Projecte General d'escola, des de les diferents comunitats es van apadrinar 4 espais (entrada principal del centre i el final dels 3 passadissos de la Primària) tot enfortint en la comunitat educativa el vincle i sentiment de pertinença al Pi d'en Xandri.

En el cas de la Comunitat de Grans es presenta com un Projecte d'Emprenedoria enj el que treballen segons les utilitats i disseny que li volen donar a l'espai (exemple: mobiliari adient segons un pressupost econòmic determinat). Es cerca l'ajuda de pares i mares "experts": interioristes, arquitectes, enginyers de HP, pintors i fusters.


 

QUINS SÓN ELS FILS CONDUCTORS?

 - Per què és important ser creatiu en el disseny d’un nou espai?

- Com podem aprofitar l’espai que hem apadrinat?

- Cal treballar en equips?

 
 

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR AMB AQUEST PROJECTE?

Volem aconseguir:

  • Que argumentin oralment envers el disseny d’un nou espai d’aprenentatge i/o emocional.
  • Que sàpiguen planificar i transformar una idea en un producte final amb criteris de funcionalitat, ambientació, emocions i pressupost.
  • Que respectin les idees i produccions dels altres companys/es.
 

QUINES TASQUES FORMEN PART D'AQUEST PROJECTE?

TASCA 1. Somiem en gran! : El final del passadís està en obres. Com ens agradaria que fos?

 Repte: Plantejar-nos per a què pot servir un espai de l’escola que està infrautilitzat.

 

TASCA 2. Ens visita una interiorista. Quins criteris hem de tenir en compte per fer-ho realitat?

 Repte: Argumentar la presa de decisions en relació al disseny i construcció.

 

TASCA 3. Mans a l’obra! Construïm el nostre espai ideal.

 Repte: Pintem, decorem i el muntem. Interioritzem la importància del treball cooperatiu.

 

TASCA 4. Fem una festa d’inauguració!

El 20 de febrer convidem a tota la comunitat educativa a visitar els nous espais construïts i expliquem tot el procés de creació.

 Repte: Fem difusió a la comunitat educativa de l’espai creat.

 

 

QUINS ACOMPLIMENTS ENTRENEM?

Autonomia personal:

-Que siguin emprenedors/res i anticipin les conseqüències de les seves aportacions.

Lideratge:

-Que siguin capaços d’assolir acords amb els companys/es sobre el disseny i creació final d’un nou espai d’aprenenatge.

Innovació:

-Que siguin creatius i proposin diverses possibilitats davant d’una petició de disseny d’un nou ambient d’aprenentatge i/o emocional.

Habilitats empresarials:

-Que assumeixin les seves responsabilitats dins del grup.

 

COM AVALUEM L'APRENENTATGE?

- Heteroavaluació: Check-list, exposicions i defensa espai creat.

- Autoavaluació: Rúbrica cooperatiu i diari de reflexió personal.

-Coavaluació: Rúbrica cooperatiu.

 

COM DIBUIXEM EL FUTUR?

  • Volem fer una escola que generi benestar emocional.
  • La creació d’uns nous espais a l’escola ens ha fet veure que els nostres somnis són l’inici del canvi de la realitat que no ens agrada.
  • Educar en emprenedoria ens ha permès aprendre des de la implicació i l’entusiasme.