Escola Rural Los Gámez

2016 - 2017 | Màlaga | Llengües | Matemàtiques | Ciències Socials | Plàstica | Creativitat | Espais | Transformació

TÍTOL DEL PROJECTE

“Paredes que  hablan lugares que enseñan”

LOCALITAT

Màlaga

NIVELLS IMPLICATS

19 alumnos y 3 profesores

DESCRIPCIÓ

Amb aquest projecte hem afavorit la implicació de l'alumnat potenciant la seva competència emprenedora i afavorint la seva creativitat, permetent transformar i crear nous espais, aportant noves solucions a diferents problemes. Un projecte d'emprenedoria que, en el nostre cas, ha permès millorar els espais del nostre centre, fer-los més funcionals i educatius, incorporant murals, jocs, un nou magatzem i equipament esportiu, entre altres coses.

El racó de la lectura, la inclusió de la música a les entrades i les sortides, o els esbarjos actius, on es realitzaran tornejos de diferents esports, són algunes de les accions incorporades al nostre centre, des d'aquest projecte. Podem seguir les diferents activitats realitzades fins avui en el blog proyectoparedesquehablan.blogspot.com on podem veure l'abans i després del nostre centre.

Objectius d'aprenentatge

Les assignatures implicades són llengua, matemàtiques, ciències socials, plàstica i educació física.

Valoració del projecte

El nostre projecte va acabar, però no així la transformació contínua del nostre centre, que seguirà rebent contínues millores, fruit de la col·laboració i participació de tots, per descomptat dels alumnes que han comprès i pres consciència que el canvi comença comptant amb ells.

Però el més interessant ha estat la implicació dels propis pares que, entre altres coses, ha permès la jornada de col·laboració familiar, on es van realitzar una gran quantitat d'actuacions: pintat de zona infantil, murals, neteja de magatzems i zona de jardí…etc.

No podem oblidar i agrair la col·laboració del Districte Palma Palmilla, Club esportiu Fundació i d'un gran nombre de voluntaris que gràcies a la sol·licitud de col·laboració realitzada pels propis alumnes, han participat d'una o una altra manera en aquesta transformació.