Escola Tècnico Professional Xavier

2013-2014 / Cataluña / Comunicación / Humanidades / Todo el Centro

0

¿QUIÉNES SOMOS?

Som el centre de Secundària Postobligatòria i d’Educació Superior de la Institució Xaveriana a Barcelona. Amb voluntat de servei, oberta a tot el jovent, pluralista, integradora, no discriminatòria, sensible a la realitat plurinacional, compromesa amb la formació integral dels joves que combina l’educació en valors amb l’ensenyament humanístic, científic i professional.
IconEscola Tècnico Professional Xavier 58.10 KB
Descargar panel

40
alumnos implicados
13
Profesores colaboradores

I Jornada sobre innovació, creativitat i emprenedoria
¿QUÉ HEMOS HECHO?

Partim de que no podem entrenar l’emprenedoria en els nostres alumnes si no estan entrenats els docents que ho pretenen. Des del punt empresarial, ja fa temps que desenvolupem l’emprenedoria en el centre, així com altres línies de caràcter innovador. Però la intenció ara és ampliar aquest concepte a l’ensenyament de les diferents matèries i crèdits/mòduls de les diverses etapes educatives.
Hi ha professors innovadors que han portat a terme a les seves disciplines petits tastets d’emprenedoria que pretenen millorar l’aprenentatge dels alumnes i la seva autonomia: volem donar-los un valor que permeti la comunicació de les seves experiències a la resta d’alumnes (professors). Volem trobar l’espai i el temps per a fer-ho, amb l’objectiu de fomentar aquest model d’ensenyament/aprenentatge i generar així un camí cap a l’ensenyament per projectes.
¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

A partir del curs Aprendre d’Emprendre organitzat al novembre sorgeix la idea de desenvolupar el projecte i les dues professores assistents, Azucena Vázquez i Teresa Coves, proposem el projecte a l’equip directiu que es mostra receptiu i col.laborador.

Fem una motivació prèvia als professors: informació al plafó de la sala de professors, tramesa d’un correu que pretén ser motivador amb informació ampliada sobre emprenedoria i innovació pedagògica que requereix resposta si s’hi està interessat, participació a un seminari sobre creativitat i innovació a tutoria, destinat als tutors i impartit per Maria Batet. A partir d’aquí contactem amb els interessats per copsar els seus interessos, si són com a ponents de la jornada o com espectadors en formació. Els coordinadors seguim la formació de febrer a abril amb el curs organitzat per l’ICE de la UAB anomenat Creativitat i innovació a l’aula, amb la pretensió d’augmentar les nostres eines davant la JORNADA.

¿Cuáles son los hilos conductores?
El fil conductor que dóna coherència al projecte és la necessitat d’actualitzar el professorat en metodologies actives, així com donar veu a aquelles experiències que ja s’estan duent a terme i que són significatives.

¿Qué queremos que aprendan?
Volem dotar al professorat d’estratègies per a millorar els processos d’ensenyament/aprenentatge, per tal que aquest aprenentatge esdevingui impulsor d’un canvi metodològic dins l’aula.

¿Qué queremos que entrenen?
Portar a l’aula experiències que comportin el foment de l’estímul emprenedor en l’alumnat.

¿QUÉ ACTIVIDADES HAN LLEVADO A CABO?

1. Obertura del curs 2013-2014 a la Sala d’Actes del centre amb una conferència sobre emprenedoria encarregada a Dani Bernad dirigida a alumnes i professors.
2. Assistència a la Jornada d’Emprenedoria per a equips directius, el 5 de novembre.
3. Es designen les dues coordinadores a partir de l’assistència al curs Aprendre d’Emprendre (edició Girona).
4. Reunions amb l’equip directiu buscant el seu suport i col.laboració
5. Campanya de sensibilització i motivació del professorat
6. Contactes amb els professors col.laboradors per tal de recollir experiències portades a terme en el centre.
7. Contactes amb els professors col.laboradors per tal de recollir les necessitats formatives sobre creativitat, innovació i emprenedoria.
8. Sessió sobre creativitat amb la Maria Batet, entrenadora d’emprenedors.
9. Creació d’una xarxa d’emprenedoria interna formada per professors de la família d’Administració que ja porten anys treballant l’ emprenedoria empresarial més els que pretenem introduir-la en altres àmbits. Aquest serà l’equip impulsor del projecte.
10. Formació dels coordinadors sobre innovació i creativitat a l’aula.
Properes passes:
11. Portada a terme de la jornada I Jornada sobre innovació, creativitat i emprenedoria
12. Avaluació de la jornada.
¿CÓMO SE HA EVALUADO EL APRENDIZAJE?

Un cop realitzada la jornada, es demanarà la participació del professorat per a valorar-la, tot
suggerint que ens facin arribar propostes de millora. També hi haurà una avaluació interna
per part del comitè d’organització.
¿CÓMO DIBUJAMOS EL FUTURO?

El futur el dibuixem amb professors que deixen de ser gairebé exclusivament transmissors d’informació i que preparen “persones més autònomes, amb més iniciativa, més flexibles i creatives”. I per fer-ho calen metodologies que ensenyin a pensar i a buscar sortides a les dificultats, mètodes que promoguin la seva fortalesa emocional i els faci més resistents a la frustració.
Però possiblement el que més i millor educa l’emprenedoria és l’exemple. Si volem alumnes més emprenedors, la comunitat educativa que l’acompanya haurà de ser més emprenedora.” (M. Batet)

El futur el veiem amb espais de comunicació que ens permetin copsar i compartir les experiències emprenedores que es realitzen al nostre centre, per tal de crèixer plegats en aquests sentit. Comptarem amb una newsletter on es publicaran periòdicament tots els projectes que es generin; amb una millora del treball en equip dels diferents membres dels departaments i, en definitiva, amb un dinamisme més accentuat tant en el procés d’aprenentatge com en el d’ensenyament.