Escola Vall d'Aro

2013-2014 / Cataluña Humanidades / Lenguas / Primaria / Servicios

0

¿QUIÉNES SOMOS?

L’Escola Vall d’Aro és un centre d’una línia amb uns 187 alumnes amb una ràtio autoritzada pel Departament d’Ensenyament de 20 alumnes per aula. Una característica del nostre centre és el Claustre, cohesionat i molt familiar.
A l’escola creiem que si l’alumnat és capaç de treballar en equip haurà adquirit aprenentatges que l’ajudaran a tenir un perfil emprenedor. Amb el treball en equip treballarem l’autonomia personal, el lideratge, la innovació i altres habilitats.

123
alumnos implicados
8
Profesores colaboradores

EM TREC EL BARRET!
¿QUÉ HEMOS HECHO?

Després de les Jornades sobre Aprendre d’Emprendre a Girona el passat mes de novembre, sortim amb l’idea ja molt madurada d’ensenyar l’alumnat a treballar en equip. Perseguim un doble objectiu:
– Aprendran a treballar en equip.
– Faran un servei al centre: Programaran una classe i els petits aprendran d’ells.
TOTS APRENEM DE TOTS!
¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

¿Cuáles son los hilos conductores?
• Per què és important el treball en equip?
• Què puc aportar a l’escola?
• Aquest projecte em servirà pel futur?
¿Qué queremos que aprendan?
Saber actuar per arribar als objectius de l’equip:
-Comprendre les reaccions dels altres.
-Treballar amb criteris de col·laboració.
-Acceptar les regles i normes que el grup estableixi democràticament.
-Resoldre els conflictes de forma respectuosa i civilitzada.
-Conèixer, acceptar i respectar tots els membres de l’equip.
-Escoltar les aportacions dels altres.

¿Qué queremos que entrenen?
1.- Treballa l’ autonomia
• Treballa l’autoestima
• Treballa la motivació d’assoliment i l’esperit de superació.
• És responsable
• Treballa de forma eficaç
• Treballa la presa de decisions i afrontar problemes.
2.-Treballa el lideratge
• Treballa habilitats de comunicació i negociació
• Assumeix riscos
• Mostra energia i entusiasme
• Influeix positivament en els altres i genera implicació.
3.-Afavoreix la innovació
• Treballa la iniciativa
• Entrena la creativitat
• Genera canvi
• Aprèn a planificar projectes
• Té visió de futur

¿QUÉ ACTIVIDADES HAN LLEVADO A CABO?

• Constitució aleatòria dels grups
• Construcció d’un castell de cartes.
• Visionat de vídeos sobre el treball en equip
• Aprendre la rutina de pensament 3,2,1 pont
• Aprendre tècniques per desenvolupar la creativitat: la caixa d’idees
• Aprendre a dissenyar conjuntament un treball per realitzar un servei.
• Realitzar el servei: fer una classe d’una matèria determinada a un curs concret.
• Autoavalució i coavaluació.
¿CÓMO SE HA EVALUADO EL APRENDIZAJE?

• Rúbrica d’autoavaluació del treball en equip
• Escala d’autoavaluació del projecte
• Escala per la coavaluació del treball en equip.
• Diana per a l’autoavaluació individual
• Rúbrica per avaluar la qualitat del servei
• Registre d’avaluació sistemàtica de cada alumne
¿CÓMO DIBUJAMOS EL FUTURO?

Per saber si realment han après a treballar en equip se’ls hi proposarà un nou servei per l’escola, més lúdic i els equips de treball seran formats per components diferents. La nostra finalitat és esbrinar si realment han aprés les tècniques, si les saben aplicar i si saben acceptar els membres del grup i si saben adaptar a qualsevol grup, independentment dels companys que els toqui treballar.
Seguirem les mateixes pautes d’avaluació i el servei serà lligat al projecte interdisciplinari del centre, aquest curs, els animals. Hauran de fer una ginkana que hi participarà tot l’alumnat de l’escola, des de P3 a 5è.