Francisco Echamendi

2016 - 2017 | Màlaga | Matemàtiques | Llengues | Plàstica | Digital | Pati | Pintures

TÍTOL DEL PROJECTE

¡¡AQUÍ PINTAMOS TODOS!!

LOCALITAT

Màlaga

NIVELLS IMPLICATS

Tots els alumnes (150) i 16 professors

DESCRIPCIÓ

Tenint en compte la petició per part dels alumnes i de les famílies de tenir un pati més lúdic i divertit, vam veure la necessitat que el nostre projecte d'emprenedoria fos en aquest sentit. Ens hem implicat tots (alumnes, professors i famílies) per canviar el nostre pati pintant diferents jocs didàctics i així transformar el nostre pati en un lloc d'aprenentatge.

Objectius d'aprenentatge
Treballar junts per millorar el nostre col·legi.
Gaudir amb l'aprenentatge donant un servei al nostre entorn.
Utilitzar diferents fonts per recaptar informació.
Potenciar l'aprenentatge a través del treball en equip.
Assignatures implicades: matemàtiques, llengua, anglès, plàstica i digital. A infantil 4 (àrea del llenguatge): comunicació i representació.

Valoració del projecte

En el nostre futur ens veiem treballant per projectes, amb horaris estructurats en funció als projectes marcats i no a l'inrevés; veiem uns projectes planificats des del curs anterior, ja amb previsió de materials, sortides, experts convidats… I tot el que veiem en el nostre futur neix de la il·lusió, i va, de cor a cor.

Aquest projecte no queda aquí, sinó que continuarà amb altres dibuixos al pati lligat a les necessitats educatives que van sorgint, per exemple, numeració, figures geomètriques, pintures en la paret (pissarra)…

Nostra valoració d'aquest projecte ha estat molt positiva, ja que el gran treball en equip dels professors ha fet que els alumnes i les famílies aprenguin i gaudeixin, fent un servei al seu col·legi.