IES Aguas Vivas

2016 - 2017 | Cuenca | ESO | Iniciativa Emprenedora i Empresarial | Hort urbà | Medi Ambient | Comunitat

0

TÍTOL DEL PROJECTE

SIEMBRA IDEAS

LOCALITAT

Guadalajara

NIVELLS IMPLICATS

1r i 2n d'ESO, 55 alumnes d'en l'assignatura optativa Iniciativa Emprenedora i Empresarial. 2 professors de la matèria iniciativa emprenedora I 6 professors col·laboradors.

DESCRIPCIÓ

La iniciativa consisteix a realitzar un projecte comunitari d'hort urbà escolar com a eix dinamitzador per convertir el pati de l'institut en un jardí amb arbres. A través d'aquest projecte pretenem aconseguir una relació entre el jardí-hort i la comunitat, és a dir, entre l'entorn social i el natural.

Objectius d'aprenentatge

Trobar una solució creativa i innovadora al problema mediambiental que suposa la deterioració de les zones comunes de l'institut.

Afermar l'esperit emprenedor en l'alumnat.

Implicar a l'alumnat en el projecte d'aprenentatge-servei per a la millora del seu entorn proper. Transmetre'ls la importància que té la participació activa en projectes que promoguin el bé comú com a motor del canvi social.

Utilitzar l'hort com a eina per a la millora de la convivència al centre i al barri.

Transmetre coneixements sobre agricultura ecològica i promoure el consum de productes ecològics com a base per a una alimentació saludable.

Valoració del projecte

S'han aconseguit gran part dels objectius proposats i, sobretot, s'ha trobat una solució creativa i innovadora al problema de la deterioració mediambiental que teníem al pati del centre. El projecte ha fomentat la trobada entre diferents membres de la comunitat educativa: mares, professors, avis, companys de diferents cursos… a més d'ajudar a crear un altre model d'escola i de barri. En definitiva, de ciutat sostenible.

Com a proposta de millora ens plantegem seguir millorant l'ordre i la cura de l'hort per maximitzar la utilització del terreny. També, la cerca de finançament i suport a nivell institucional.