IES Aguas Vivas

2016 - 2017 | Guadalajara | Batxillerat | Ciències Socials | Fonaments d'administració i gestió | Empresa

0

TÍTOL DEL PROJECTE

SIMBIOSIS

LOCALITAT

Guadalajara

NIVELLS IMPLICATS

2n de Batxillerat de Ciències Socials, 11 alumnes i 1 professor

DESCRIPCIÓ

El projecte ha consistit en la creació d'una empresa. S'ha treballat des de l'assignatura optativa de Fonaments d'Administració i Gestió. L'empresa creada s'anomena ‘Simbiosi’ i comercialitza diversos productes per ajudar a les persones a augmentar la seva autoestima. Els productes que ofereix tenen com a finalitat elevar l'autoestima, fonamentalment dels joves, i promoure el seu benestar a través de frases motivadores.

Objectius d'aprenentatge

Propiciar un comportament emprenedor que impulsi a l'alumnat cap a una major autonomia.

Desenvolupar actituds de cooperació i de treball en equip: Aprendre a treballar de forma cooperativa i flexible com a part d'un equip.

Ser capaç de realitzar un projecte personal, empresarial o social que s'ajusti el màxim a la realitat.

Desenvolupar la creativitat, la capacitat de comunicació, el lideratge i el nivell d'energia.

Valoració del projecte

Els resultats han estat molt positius en general. Respecte a la matèria, han après els conceptes d'una forma pràctica i amena (Learning by doing), la qual cosa ha repercutit positivament en l'aprenentatge i en la qualificació. A més, han après a treballar en equip, a fer presentacions orals, a resoldre conflictes, etc.