IES Inventor Cosme García

2016 - 2017 | Logroño | ESO | Empresa | Consum

0

TÍTOL DEL PROJECTE

“¿Qué hay detrás de nuestro consumo?”

LOCALITAT

Logroño

NIVELLS IMPLICATS

3r ESO, 32 alumnes que cursen Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial i 2 professors

DESCRIPCIÓ

El projecte sorgeix per fer conscients als alumnes que les seves decisions en consumir tenen conseqüències en altres països i comunitats. Els alumnes han pres consciència d'això a partir de diverses recerques i organitzaran una campanya de conscienciació per a tots els alumnes de l'institut, mostrant les desigualtats que es produeixen.

Objectius d'aprenentatge

- Conèixer i descobrir les característiques i demandes de l'entorn socioeconòmic de La Rioja, nacional i internacional.

- Valorar la importància del treball i de les persones per aconseguir el benestar i desenvolupament social.

- Prendre consciència de les desigualtats existents al món, contribuint activament als canvis d'actituds que afavoreixen la igualtat d'oportunitats.

- Actuar amb creativitat, iniciativa i esperit emprenedor en prendre decisions sobre estratègies, contrastant l'autoconeixement, l'observació de l'entorn i la pròpia experiència.

Valoració del projecte

És un projecte que veiem necessari i interessant per als alumnes i tota la comunitat educativa. El principal problema és el poc temps que podem dedicar a realitzar-ho. Ho continuarem realitzant.